Leefbaarheid in de dorpskernen

Leefbaarheid is een ruim begrip. Het gaat erom hoe aantrekkelijk de gemeente is. De invulling van het begrip “aantrekkelijk” is ook deels persoonsafhankelijk. Jij verstaat onder leefbaarheid misschien heel iets anders dan jouw buren. Zo kun jij een veilige woonomgeving belangrijk vinden terwijl je buurman vooral goed groenonderhoud wil. Juist om deze verschillen vindt GBO het belangrijk om met zijn burgers in gesprek te gaan. Er zullen zaken dienen te worden aangepakt in jouw wijk of jouw dorpskern om de leefbaarheid te vergroten om zo nog prettiger te kunnen wonen en leven.

• Voldoende en passende woningen
• Veiligheid
• Levensloopbestendig maken van de (woon)omgeving
• Openbaar vervoer