Dag van de Bouw

Zaterdag 18 juni was de Dag van de Bouw! Dé dag waarop je kon zien wat er allemaal gebeurt achter de bouwhekken van de mooiste bouw- en infraprojecten in Overbetuwe! In dit geval waren de projecten van de Polikliniek van Rijnstate en Hart van Heteren aan de beurt.

Zelf was ik aanwezig bij het Hart van Heteren en mocht ik de dag van de bouw openen door een elektrische kraan in werking te stellen. De bouwsector laat met deze campagne ‘De bouw maakt het’ zien waarmee Bouwend Nederland mee bezig is en hoe belangrijk de bouw en infra zijn voor Nederland. We willen namelijk meer woningen bouwen en daarvoor is personeel nodig. Daarom werd er ook ingespeeld op de jongere inwoners van onze gemeente die konden timmeren en boren.

In Overbetuwe willen we graag de bouwprojecten versnellen en zo’n 1.000 kwalitatieve en duurzame woningen realiseren in de komende 4 jaar. De nadruk ligt op woningen voor starters, sociale woningbouw en seniorenwoningen. Daarnaast hebben we de ambitie om in de periode tot 2040, aansluitend op de omgevingsvisie en verstedelijkingsstrategie, nog eens 3.000 extra woningen kwalitatief en duurzaam bij te bouwen. Om onze inwoners goed door te laten stromen bekijken we welke woonbeschermingsmaatregelen we hiervoor kunnen inzetten. Zoals bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht en een deel van de nieuwbouwkoopwoningen toewijzen aan eigen inwoners.

Hierdoor geven we richting aan een Overbetuwe waar het mooi wonen blijft voor iedere inwoner van onze gemeente. Uiteraard houden we bij het ontwerpen van de leefomgeving rekening met het behouden en versterken van de leefbaarheid en het groene en dorpse karakter. Een leefbare samenleving betekent: passende en betaalbare huisvesting, goede voorzieningen en een duurzame leefomgeving.

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen