GBO doet weer mee in de coalitie

GBO doet weer mee in de coalitie. Dimitri Horsthuis-Tangelder is onze wethouder. Na een lange aanloop voor de verkiezingen, de verkiezingen op 21 maart en daarna de onderhandelingsperiode, zijn op dinsdag 24 april de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. Wij zijn als fractie blij, dat wij aan dat nieuwe college in de persoon van Dimitri Horsthuis mogen deelnemen. Dimitri heeft zich zeker het afgelopen jaar als boegbeeld van onze partij gepresenteerd en wij geloven dan ook, dat hij prima in staat zal zijn om onze speerpunten verder uit te dragen en te realiseren. Met ons allen zullen we hem daarin natuurlijk steunen. Anderzijds leven we sinds 2002 in een dualistisch tijdperk, zoals dat heet en hebben de fractie en het college ieder een eigen verantwoordelijkheid. De raad moet immers het college op de uitvoering van haar taken controleren. Niettemin zullen wij als fractie in de raad, samen met het college, de komende jaren proberen op zo veel mogelijk terreinen er voor al onze inwoners te zijn en daarbij is, zoals gezegd, Dimitri onze vooruitgeschoven post.

De fractie zal binnenkort ook de verkiezingscampagne evalueren en met elkaar zullen we bespreken om ook de komende 4 jaren onze inwoners op te zoeken en voor hun belangen op te komen. Wij wensen Dimitri alle succes en ik ben ervan overtuigd, dat met steun van ons Dimitri zal lukken om zijn en onze idealen te realiseren!

Afscheid van onze Raadsleden
Op 28 maart hebben we in de raad afscheid genomen van onze raadsleden Ineke Jansen en Sanny Martijn. Ineke heeft twee perioden als raadslid gediend en Sanny een kleine vier jaar. Op ieder hun eigen terrein hebben ze deze jaren veel goodwill gekweekt en veel voor onze inwoners betekent. Als fractie en partij vinden we het erg jammer, dat zij om uiteenlopende redenen zich niet opnieuw verkiesbaar hebben gesteld. Blij zijn we wel, dat Sanny bereid is om als steunfractie lid ons komende jaren met haar deskundige adviezen bij te staan. Al eerder hebben we Nelis van Binsbergen vanwege een verhuizing uit onze gemeente als raadslid uitgezwaaid. Ook hem zijn we net als beide dames heel veel dank verschuldigd voor hun tomeloze inzet afgelopen jaren. Op een informele manier zullen we als fractie en partij op een later moment nog afscheid van hen nemen.

Henk Vreman,
Fractievoorzitter