Het bestuur in coronatijd

Onzekere tijden voor alle inwoners van Overbetuwe , Nederland en zelfs de hele wereld. We hopen natuurlijk allemaal dat we met ons allen de corona pandemie zo snel en goed mogelijk onder controle krijgen, zekerheid hebben we niet en een termijn waarop alles weer redelijk terugkeert tot het oude normaal is niet te voorspellen.

Het openbaar bestuur, gemeenten, provincies en rijk,  blijven actief in het besturen van ons land. De fractie van GBO en onze wethouder Dimitri Horsthuis РTangelder proberen hun werk zo goed mogelijk te blijven doen. Uiteraard worden daarbij de coronavoorschriften steeds gevolgd.

Wij, als bestuur van de vereniging Gemeentebelangen Overbetuwe, overleggen met elkaar zoveel als nodig, wij doen dit bij voorkeur digitaal. Daarnaast zijn we als bestuur ook via telefoon of mail steeds voor onze leden bereikbaar.

Woensdag 28-10-2020 stond onze Algemene Ledenvergadering gepland, we hebben besloten deze niet door te laten gaan en te kijken of we, misschien nog dit jaar of anders in het voorjaar 2021, alsnog de ALV kunnen houden en elkaar fysiek kunnen ontmoeten. We zullen u daarover tijdig informeren.

Vanuit de fractie worden er zeer regelmatig nieuwsberichten op de website van GBO geplaatst om onze leden en alle andere belangstellenden te informeren over de onderwerpen waar we als politiek partij mee bezig zijn.

U wordt allen uitgenodigd deze nieuwsberichten te lezen en als u vragen en/of opmerkingen heeft deze per mail aan ons te stellen.

Voor nu wens ik iedereen, namens het bestuur en de fractie van GBO, sterkte in deze onzekere, vreemde periode. We hopen dat het u allen goed gaat en er een einde komt aan deze zo onwezenlijke periode en we met ons allen  weer onze sociale contacten en activiteiten kunnen oppakken zoals we dat gewend waren.

Hartelijke groet,

Gera Koopmans Jacobs
Voorzitter
Mail Gera