Motie onderzoek windmolenpark Midden Betuwe

Gemeentebelangen Overbetuwe heeft voor de raadvergadering van 6 juli a.s. een motie ingediend bij de behandeling van de kadernota. Deze motie roept op om een onderzoek te laten uitvoeren, door een specialist op het gebied van ruimtelijke- en bestuursrechtelijke vraagstukken zoals grootschalige energieprojecten, of het juridisch mogelijk is om een maximum aantal windmolens op Overbetuwse grond in het vastgestelde zoekgebied vast te stellen in de lopende onderzoeksfase. Deze stap wordt gezet om vooraf de juridische haalbaarheid van het eerder aangekondigde initiatiefvoorstel te toetsen en hierbij duidelijkheid te scheppen voor de gemeenteraad en naar omwonenden van het windmolenpark.

MOTIE                                                                                                                                                                                                             

Voorstel: Maximum aantal windmolens in zoekgebied Midden Betuwe
Motie om juridische haalbaarheid van het aantal windmolens te laten toetsen en daarvoor in de Kadernota budget vrij te maken
De raad van de gemeente Overbetuwe in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2021
Onderwerp: Maximum aantal windmolen in zoekgebied Midden Betuwe
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Overbetuwe,

Overwegende dat:

 1. We als gemeente een ambitie hebben uitgesproken op basis van de energietransitie
 2. De gemeenteraad verrast is met de grootschaligheid van het windmolenpark
 3. De gemeenteraad niet gaat over het grondgebied van een andere gemeente (Neder-Betuwe) die participeert in het zoekgebied
 4. De eerder afgegeven signalen vanuit de gemeenteraad over de zorgen van participatie van de omgeving niet lijken over te komen bij de initiatiefnemers waardoor het aantal windmolens niet op breed draagvlak kan rekenen
Draagt de gemeenteraad het college op om:

 1. Een onderzoek te laten uitvoeren, door een specialist op het gebied van ruimtelijke- en bestuursrechtelijke vraagstukken zoals grootschalige energieprojecten, of het juridisch mogelijk is om een maximum aantal windmolens op Overbetuwse grond in het vastgestelde zoekgebied vast te stellen in de lopende onderzoeksfase. Deze stap wordt gezet om vooraf de juridische haalbaarheid van het initiatiefvoorstel te toetsen en hierbij duidelijkheid te scheppen voor de raad en naar omwonenden van het windmolenpark.
 2. Voor dit korte onderzoek een bedrag vrij te maken van € 5000,-

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening, naam:

GBO Henk Vreman

Contactpersoon:

 • Henk Vreman

  Fractievoorzitter

  Elst

  Huisvesting – migratie – integratie