Nelis van Binsbergen als procesbegeleider aan de slag

Nelis van Binsbergen

Nelis van Binsbergen is door Gemeentebelangen Overbetuwe naar voren geschoven als procesbegeleider om te komen tot een coalitie binnen Overbetuwe. Nelis is een oude bekende binnen Overbetuwe en werd in 2011 beëdigd als raadslid en heeft zich bijna 8 jaar lang met passie  deelgenomen aan vergaderingen en besluitvormingsprocessen in het belang van de gemeente Overbetuwe.

Volgens lijsttrekker en informateur Dimitri Horsthuis – Tangelder: “Nelis kenmerkt zich als een benaderbaar, krachtige, positief kritische en integere persoonlijkheid die openheid en transparantie naleeft. De juiste persoon voor deze functie in het proces wat we gaan doorlopen”.

Nelis woont op dit moment in Wageningen heeft hiervoor in Driel gewoond waar hij directeur was van Basisschool de Meeuwenberg. Daarnaast heeft hij zich op meerdere manieren ingezet voor de gemeenschap en is hij vrijwillig actief bij diverse verenigingen.

“Een hele eer”, reageert Nelis van Binsbergen. “Ik hou op afstand een warm hart voor gemeente Overbetuwe en zal mijn uiterste best doen een objectieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een slagvaardige coalitie.”

Inmiddels zijn de eerste afspraken gepland met alle politieke partijen om verkennende gesprekken te gaan voeren. Naar verwachting zal vrijdag 25 maart a.s  de eerste terugkoppeling worden gedaan van de gesprekken in een openbare vergadering.