Participatie: begrip voor elkaars belangen en standpunten

Participatie is een woord dat de afgelopen jaren steeds meer is gebruikt. Letterlijk betekent participatie: actieve deelname. Het is afgeleid van de Latijnse woorden ‘pars’ (deel) en ‘capere’ (nemen). Vaak gaat het bij participatie over projecten waarin inwoners, organisaties, verenigingen en de overheid in deelnemen. Uitspraken als ‘Wij weten wel wat goed voor onze inwoners is’, komen gelukkig steeds minder voor bij de meeste overheden. Juist inwoners kennen hun eigen leefomgeving het beste, en als overheid kun je niet zonder hen. Die manier van werken en denken wordt gelukkig steeds vanzelfsprekender.

Daarom ben ik bij dat afgelopen week de tweede Dorpendeal binnengehaald is binnen onze gemeente, voor Heteren. In een Dorpendeal maken Gelderse inwoners, gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de provincie Gelderland nieuwe samenwerkingsafspraken om te werken aan de (sociale) verbondenheid van een wijk of dorp. Het doel van de dorpendeal Heteren is om samen met alle betrokken partijen te komen tot een meer leefbaar en inclusief dorp. Stichting Hart van Heteren, Dorpsraad Heteren, de Stichting Open voor Jou en de bibliotheek werken samen met de gemeente om dit te bereiken. Hiervoor realiseren zij een Hart van Heteren en een Huiskamer van Heteren waar mensen zorg dragen voor elkaar, en waar iedereen die dat wil een plek kan vinden.

De eerste Dorpendeal werd afgesloten in Slijk-Ewijk om samen met de gemeente Overbetuwe, Vizier en Spectrum de wensen en ideeën van bewoners op te halen en deze in te passen in een gezamenlijke visie: het Toekomstplan Slijk-Ewijk waarin concrete deelplannen worden omschreven, om ze mee te kunnen nemen in het nieuwe bestemmingsplan van de gemeente in de jaren 2021-2030. En het is mooi om te zien dat dit voorbeeld op veel meer plaatsen in de gemeente navolging krijgt, ook zonder Dorpendeal. Zo is een werkgroep in Driel vanuit het Dorpsplatform Samen Driel bezig een concreet herinrichtingsvoorstel te maken. Zij willen zich inzetten voor de leefbaarheid van Driel door het Hart van Driel.

Samenwerken in Dorpendeals of in reguliere dorpsontwikkelingen betekent vooral dat inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente begrip hebben voor elkaar en elkaars belangen en standpunten.  Dat betekent dat het soms flink wat tijd kost, én het betekent ook dat niet altijd alle wensen in vervulling kunnen gaan. Maar juist dat begrip over en weer zorgt voor mooie, duurzame oplossingen – en daar wordt uiteindelijk het hele dorp beter van!

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Econ. Zaken – duurzaamheid – werk en inkomen