Regionale Energie Strategie

Een van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van 2018 van GBO is Toekomst en Duurzaamheid. Daarom volgen wij alle ontwikkelingen op het gebied van milieumaatregelen in Nederland en vooral in de regio op de voet. Gemeente Overbetuwe is ingedeeld in RES regio Arnhem – Nijmegen (RES staat voor Regionale Energiestrategie).

Nederland is opgedeeld in 30 RES regio’s. Per regio wordt gekeken op welke plaatsen in de openbare ruimte mogelijkheden zijn voor warmte- of windprojecten.
Vooruitlopend op de RES heeft onze fractie al in 2019 de weg vrij gemaakt voor het college om te starten met de ontwikkeling van 3 grootschalige zonneparken. Dit past ook perfect binnen de gestelde doelstellingen van de RES.

Op 26 augustus a.s. zal tijdens de politieke avond in het gemeentehuis vergaderd worden over het voorlopig concept-bod Regionale Energie Strategie (RES). Tijdens deze vergadering kunnen alle partijen eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken. Zo gaat het in het document van de RES veel over zonne- en windenergie, dat vinden wij zeer positief. Maar kan er wellicht ook geïnvesteerd worden in waterkracht? Denk hierbij aan de stuw bij Driel. Ook wil GBO weten waarom biomassa nog genoemd wordt als warmtebron terwijl er een rapport van Sociaal Economische Raad ligt waaruit je kunt opmaken dat biomassa geen positieve bijdrage levert aan de vermindering van uitstoot CO2.

Wij staan achter de regionale aanpak van maatregelen en blijven deze regionale strategie op de voet volgen, immers gaan de ontwikkelingen op dit gebied snel. Kortom een prachtig onderwerp met mooie uitdagingen voor een beter milieu.