Uit de raad…

Op 8 november heeft de Raad de Programmabegroting 2023 vastgesteld. Een bijzondere vergadering want door alle omstandigheden ( energiecrisis, woningcrisis, stikstofcrisis, hoge inflatie) is het uiterst moeilijk om te voorspellen hoe 2023 eruit gaat zien. Bij de oliecrisis in de jaren ‘70 van de vorige eeuw heeft het ruim 10 jaar gekost om er weer bovenop te komen. GBO beschouwt de begroting daarom als de meest reële inschatting van wat ons in 2023 te wachten staat en een leidraad voor het maken van keuzes.

Ook in de huidige crisis zijn er kwetsbare groepen in onze gemeente. Deze inwoners moeten, wat GBO betreft, absoluut geholpen worden. Samen met andere partijen heeft GBO een amendement ingediend om aan deze groep een extra bijdrage te geven in de energiekosten. Natuurlijk is dit geen volmaakte regeling. Maar als GBO zijn wij niet bereid om te wachten tot we zeker weten dat we alle kwetsbaren in Overbetuwe in beeld hebben. Er is NU hulp nodig. Gelukkig is dit amendement met een grote meerderheid aangenomen.

Verder heb ik namens GBO aandacht gevraagd voor de werkdruk van onze ambtenaren. Dit zijn de mensen die alles wat de politiek bedenkt moeten uitvoeren en daarnaast ook onze inwoners ondersteunen. De krapte op de arbeidsmarkt is inmiddels goed merkbaar en de druk loopt op. Voor GBO heeft het ondersteunen van onze inwoners de hoogste prioriteit. Daarom heb ik mijn collega-raadsleden opgeroepen om het beslag op onze ambtelijke organisatie tot het meest noodzakelijke te beperken en heeft GBO tegen de moties gestemd die vooral papierwerk opleveren. Wij willen geen woorden (op papier), maar daden!

Vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid