Ventilatie in noodgebouwen scholen

We leven in een tijd waarin ventileren belangrijker lijkt dan ooit. Immers helpt ventileren om de overdracht van luchtweginfecties, zoals COVID-19, te beperken.

Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) heeft informatie ontvangen afkomstig van de basisschool De Esdoorn in Elst. Zij hebben ouders per mail geïnformeerd over de stand van zaken qua ventilatie. Stichting Wonderwijs, waartoe de Esdoorn behoort, heeft een extern onderzoek laten uitvoeren waarbij gekeken is naar de ventilatie en de luchtkwaliteit. Uit de meting die is uitgevoerd is gebleken dat het hoofdgebouw aan de geldende richtlijnen voldoet, maar de noodlokalen niet. De school zal samen met de gemeente in oktober een plan van aanpak opstellen.


De Esdoorn Elst ©Rene Post

 

Maar wat voor De Esdoorn geldt, geldt misschien ook voor andere (nood)lokalen binnen de gemeente. Reden genoeg om hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college.

Schriftelijke vragen aan het college:

1. Wordt er naast een plan van aanpak voor de school de Esdoorn, ook een plan van aanpak
gemaakt voor andere scholen die gebruik maken van noodlokalen?
2. Worden die betreffende scholen (of zij nu wel of niet recent een onderzoek hebben laten
uitvoeren of nog in afwachting zijn van de resultaten) proactief vanuit de Gemeente
benaderd?
3. Kunt u de Raad op de hoogte houden van ontwikkelingen wat betreft de luchtkwaliteit van
noodlokalen?
4. Worden noodlokalen die nog moeten worden geplaatst eerst gecontroleerd op de
luchtkwaliteit?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,
Ondertekening: Elvira Patelias-Pieks
Gemeentebelangen Overbetuwe

Toelichting: Het stellen van schriftelijke vragen is een instrument van de Gemeenteraad. Vragen dienen binnen 30 dagen door het college te zijn beantwoord. (Artikel 50 Reglement van Orde)

Contactpersoon: