Verordening Minimabeleid

Dinsdag 6 oktober 2020 heeft de raad de verordening minimaregeling Gemeente Overbetuwe 2020 vastgesteld. Daar is GBO erg blij mee! Voor GBO geldt: iedere inwoner telt!

Er is een nieuw minimabeleid dat breed en integraal is opgesteld. Inwoners van onze gemeente met een inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen kunnen hier gebruik van maken. Dat was voorheen 110%. GBO is blij met deze verhoging. Wat bij een nieuw beleid belangrijk is, is dat het de tijd krijgt zich te ontwikkelen. Dit jaar is het eerste jaar en aan het einde van het jaar zal de eerste evaluatie plaatsvinden. Een uitstekend moment om daarna de puntjes op de i te zetten. Een onderdeel van het nieuwe beleid is de Meedoenregeling (https://meedoeninoverbetuwe.nl).

Deze regeling is ter vervanging van de Gelrepas omdat deze onvoldoende werd gebruikt binnen de gemeente. Het doel van deze nieuwe regeling is dat meer mensen het gaan gebruiken en er dus profijt bij hebben. Om dit te bereiken wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale voorzieningen, dat bleek bij de Gelrepas vaak een obstakel te zijn. De Meedoenregeling werkt met punten. Zo krijgt een kind 600 punten en volwassenen kregen 200 punten, dat is nu verhoogd naar 450. Deze punten kunnen o.a. worden ingezet om een sport te gaan beoefenen. Sport is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor sociale contacten. Het is belangrijk dat iedere inwoner deel kan nemen aan deze maatschappij, vandaar ook de naam Meedoenregeling.  Naast sport kan men bijvoorbeeld ook een pakket voor een kinderfeestje bestellen. Voor een kind is hun verjaardag de belangrijkste dag van het jaar en hoe mooi is het dat een kind dat ook kan vieren. Studiebegeleiding, zwemles voor diploma A en twee keer per jaar een kledingpakket voor kinderen zijn ook onderdelen van het beleid. Dit is natuurlijk maar een greep van de zaken die worden aangeboden.GBO is heel benieuwd naar de ontwikkeling van dit beleid. Wij hopen dat er veel gebruik van de regelingen zal worden gemaakt zodat het een positieve invloed heeft op het leven van inwoners!

Elvira Patelias-Pieks
Raadslid