Verwijsmast en een reclamemast op Park15

In de laatste vergadering voor het zomerreces stonden twee onderwerpen op de agenda die flinke emoties veroorzaken bij de inwoners van Oosterhout en Reeth en vrijwel alle politieke partijen in Overbetuwe: het plaatsen van een verwijsmast en een reclamemast op Park15. De verwijsmast (25 meter hoog) is bedoeld om de weg te wijzen naar ondernemers in Overbetuwe. De reclamemast (25 meter hoog) is bedoeld om advertenties te plaatsen voor ondernemers die de lichtmast huren.

In de omgeving is geen draagvlak voor deze masten. Argumenten daarbij zijn: de lichtbelasting voor omwonenden, de horizonvervuiling, het energieverbruik en de verkeersveiligheid. Daarnaast komt de mogelijke overlast van deze masten bovenop de overlast die Oosterhout en Reeth ervaren van de werkzaamheden rond knoop 38, de windmolens en de expansiedrift van Nijmegen. Verder is de, door de provincie gewenste, railterminal ook in dit gebied gepland.

Toen de aanvraag voor de vergunning van deze masten werd ingediend, was dat in overeenstemming met toen geldende regels. Het enige discussiepunt was of een tweede reclamemast mogelijk was, er staat immers al een reclamemast van McDonalds. De aanvrager was echter van mening dat dit geen reclamemast, maar een totempaal is.

Inmiddels heeft de raad de regels voor het mogen plaatsen van reclame- en verwijsmasten aangescherpt. GBO heeft veel begrip voor de argumenten van de omwonenden. Wij zijn het eens met de inwoners van Oosterhout en Reeth: genoeg is genoeg. De aanvraag werd echter ingediend volgens de geldende regels. En dat betekent dat de indieners er op mochten vertrouwen dat ze toestemming zouden krijgen.

GBO heeft geworsteld met dit dilemma. We staan voor het belang van onze inwoners, maar vinden het ook belangrijk om een betrouwbare gemeente te zijn. Daarom heeft GBO uiteindelijk ingestemd met de verklaring van geen bedenkingen voor de verwijsmast maar tegen de reclamemast omdat er nu immers twee masten staan.

Vriendelijke groet,

  • Raadslid

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid