Zorgen over mogelijke bouw transformatorhuisje

Bewoners van de Stapelwolk Elst maken zich zorgen over de, mogelijke, bouw van een transformatorhuisje in hun straat. Omdat de bewoners daar van te voren niet over zijn ingelicht stellen wij vragen aan het college.

Hieronder de brief met vragen die is verstuurd naar het college:

Stapelwolk Elst ©Erwin Tobben

Inleiding/Aanleiding:
Vanuit aanwonenden bij de Stapelwolk in Elst zijn er vragen bij ons gekomen over de
mogelijke plaatsing van een zogenaamd transformatorhuisje in die straat.
Dit naar aanleiding van de plaatsing van piketpaaltjes door Liander in de nabijheid van
Stapelwolk 20 en 22 en grenzend aan de achtertuinen van Windroos 12 en
14. Omwonenden zijn vooraf niet geraadpleegd over de plaatsing van zo’n
transformatorhuisje.

Onze vragen.
1. Allereerst wil men graag weten waarom deze voorgenomen plaatsing nog niet is kenbaar
gemaakt.
2. Daarnaast wil men ook weten om wat voor soort/type kast/huisje het hier betreft
(transformatorspanningen, verdelerkast etc.)
3. Naast de afmetingen en uiterlijke vormgeving wil men ook graag weten wat de
transformatiefunctie is van dit huisje en welke gezondheidsrisico’s (elektromagnetische
straling) hieraan verbonden zijn. De beoogde locatie ligt namelijk in een grasperk waar veel
kleine kinderen spelen (Speelruimte ter plekke is overigens al zeer beperkt).
4. Tenslotte heeft men zorgen geuit over geluidsoverlast als gevolg van de zoemende toon
die bepaalde transformator huisjes voort kunnen brengen.
Korte toelichting:
De gezondheidsraad beschikt over aanwijzingen dat de straling uit transformatorhuisjes de
gezondheidsrisico’s vergroot. Kinderen zouden in bepaalde gevallen leukemie kunnen ontwikkelen als
gevolg van de elektromagnetische straling uit deze transformatorhuisjes.
Kortom wij willen graag antwoord hebben op bovenstaande vragen zodat wij deze kunnen
delen met de vragenstellers.

 

Toelichting: Het stellen van schriftelijke vragen is een instrument van de Gemeenteraad. Vragen dienen binnen 30 dagen door het college te zijn beantwoord. (Artikel 50 Reglement van Orde)