Zorgen over verkeersveiligheid

GBO deelt de zorg van inwoners over onveilige verkeerssituaties. Daarom hebben wij de volgende brief met bijbehorende vragen naar het college gestuurd:

De afgelopen maanden zijn in Overbetuwe meerdere knelpunten ten aanzien van de verkeersveiligheid onder de aandacht van de gemeente gebracht:

In Oosterhout is wederom aandacht gevraagd voor de hoge snelheid waarmee automobilisten door de Stationsstraat en de Oosterhoutsestraat rijden. Het gaat hier om een 50 kilometerzone, snelheden van 70 tot 100 kilometer per uur zijn eerder regel dan uitzondering. Ook in de Dorpsstraat en Peperstraat, waar een maximumsnelheid van 30 kilometer geldt, houdt vrijwel niemand zich aan deze snelheid.

In Elst vragen inwoners van de Aurelius en Apollo al enige tijd om een oplossing tegen het gebruik van hun woonpad als sluiproute. Ook hier wordt minimaal 50 kilometer per uur gereden, waar 30 kilometer is toegestaan. Bovendien is het een smalle weg zonder stoep of fietspad waarop de huizen direct aansluiten en waardoor gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers ontstaan.

In Oosterhout wordt al enige tijd aandacht gevraagd voor de gevaarlijke T-splitsing Stationsstraat/Vredesplein/Dorpsstraat. Het gaat hier om een onoverzichtelijke splitsing waar regelmatig te hard wordt gereden en fietsers worden afgesneden. Met als triest dieptepunt een auto die deze zomer uit de bocht vloog, door het hek reed en tot stilstand kwam op de speelplaats van een kinderdagverblijf (waar gelukkig op dat moment geen spelende kinderen aanwezig waren).


De Klompjes kinderopvang  © Rene Post

Op initiatief van de inwoners hebben er meerdere gesprekken met ambtenaren van de gemeente plaatsgevonden. De inwoners zijn teleurgesteld over de houding van de gemeente.

In Oosterhout is geadviseerd om de automobilisten, die met meer dan 50 kilometer per uur voorbij rijden, aan te spreken. Onduidelijk is hoe en waar dat zou moeten gebeuren. Daarnaast is geadviseerd om automobilisten te waarschuwen met stickers. Onduidelijk is waar die geplakt moeten worden zodat ze tijdig zichtbaar zijn voor automobilisten.

In Elst is geadviseerd om spandoeken op te hangen en om een spaar- en stickeractie op te starten. Onduidelijk is wat dit kan bijdragen aan het verminderen van de snelheid op het woonpad Aurelius.

Daarnaast is er zowel in Elst als in Oosterhout aan de inwoners gevraagd om zelf de oplossing voor het probleem van geen verkeersveiligheid te bedenken.

Gemeentebelangen Overbetuwe (GBO) vindt de veiligheid van onze inwoners belangrijk, daarom hebben we de volgende vragen:

Vraag 1:
Op welke wijze dragen spandoeken, een spaaractie of stickeractie volgens u  bij aan verkeersveiligheid?

Vraag 2:
Op welke wijze kunnen automobilisten, die met te hoge snelheid langsrijden, naar uw mening veilig aangesproken worden?

Vraag 3:
In het integraal veiligheidsplan 2021-2022 stelt u voor om het versterken van verkeersveiligheid als speerpunt op te nemen. In de verschillende gesprekken met de inwoners wordt hen gevraagd om zelf de problemen met verkeersveiligheid op te lossen. Als GBO juichen wij toe dat de verkeersveiligheid in Overbetuwe wordt verbeterd, wij zijn echter van mening dat het initiatief daarvoor niet primair bij de inwoners moet worden neergelegd. Kunt u uiteenzetten hoe u daar tegen aan kijkt?

Vraag 4:
De betrokken inwoners van Elst en Oosterhout voelen zich niet serieus genomen door de gemeente. Hoe denkt u dit gevoel weg te nemen?

Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven,

Ondertekening: Henk Vreman Gemeentebelangen Overbetuwe

Toelichting: Het stellen van schriftelijke vragen is een instrument van de Gemeenteraad. Vragen dienen binnen 30 dagen door het college te zijn beantwoord. (Artikel 50 Reglement van Orde)