Over GBO

Gemeentebelangen Overbetuwe is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Zoals de ANBI-regels vragen publiceren wij hieronder een aantal verplichte gegevens. Wil je daar meer over weten of benieuwd naar de jaarverslagen? Op deze pagina staat alle informatie.

Statuten

Digitaal afschrift van de akte van oprichting van de vereniging Gemeentebelangen Overbetuwe d.d. 3 oktober 2005

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement GBO 3 mei 2006

Beleidsplannen

Beleidsplan 2022 – 2026

Jaarverslagen

Uitgekomen begroting kalenderjaar 2019
Uitgekomen begroting kalenderjaar 2020
Uitgekomen begroting kalenderjaar 2021

Jaarplan

Jaarplan 2023

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 2022
Presentatie Algemene Ledenvergadering 2022

Publicatieplicht ANBI

Vanwege de ANBI status kun je onder bepaalde voorwaarden, de contributie en de gift als aftrekpost bij de belastingaangifte opvoeren. GBO staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 8157.29.017.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2020
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2021
Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen 2022

Privacyverklaring

Privacyverklaring GBO 24 mei 2018

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018 – 2022
Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

Functieprofielen

Functieprofiel Raadslid

OverbetuwePanel

Resultaten OverbetuwePanel