Zekerheid van zorg

Zelfstandigheid en keuzevrijheid op het gebied van wonen, zorg en mobiliteit is een groot goed, evenals de beschikbaarheid van voorzieningen. Iedereen moet een plek hebben om samen te komen en moet de noodzakelijke zorg en ondersteuning krijgen om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. De landelijke overheid heeft steeds meer zorgtaken bij de gemeente en de inwoners neergelegd. GBO wil dat er zorg op maat wordt geleverd en dat er ook bijzondere aandacht is voor mantelzorgers. Zij moeten zich gezien voelen en niet het gevoel hebben er alleen voor te staan. Ook vindt GBO het belangrijk dat inwoners van onze gemeente zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Goede voorlichting over de mogelijkheden om langer thuis te kunnen blijven wonen, wat je als inwoner hier zelf aan kunt doen in combinatie met ondersteuning vanuit de WMO is belangrijk.

• Maatschappelijke zorg- en servicecentra
• Mantelzorg
• Jeugdzorg
• Zelfstandigheid en keuzevrijheid