Ans Huisman

Wie ben ik

Ik ben Ans Huisman, getrouwd met Johan Plamont en woonachtig in het rustige dorp Oosterhout. Ik ben (fiscaal) juriste en werk voor de Rijksoverheid. Mijn drie prachtige dochters en een even prachtige bonus-zoon en -dochter zijn inmiddels uitgevlogen en hebben allemaal hun eigen plekje gevonden.

Oorspronkelijk ben ik afkomstig uit Amsterdam, daar heb ik de eerste 25 jaar van mijn leven gewoond. Voor mijn werk heb ik vervolgens een flink aantal jaren in Zoetermeer gewoond, om uiteindelijk voor de liefde in Oosterhout te belanden. Daar woon ik sinds 2003.

Johan en ik zijn zeer betrokken bij Overbetuwe, hij vanuit zijn voorzitterschap voor de Dorpsraad Oosterhout en ik meer vanuit een politieke invalshoek. Ik heb een aantal jaren ervaring in de politiek op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Ik ben lid geweest van de landelijke partijraad VVD en ik heb in Provinciale Staten Gelderland gezeten.

Wat vind ik belangrijk

Ik noem mijzelf liberaal, ik vind het belangrijk dat iedereen zich optimaal kan ontwikkelen en de overheid op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau helpt waar dat nodig is. Voor mij is echter de afgelopen jaren duidelijk geworden dat lokale politiek op gemeenteniveau maatwerk vraagt, onafhankelijk van de standpunten van de grote landelijke partijen in Den Haag.

Ik heb mij daarom enige tijd geleden aangesloten bij Gemeentebelangen Overbetuwe, dé lokale partij in Overbetuwe. In onze fractie bekijken we lokale problemen vanuit verschillende invalshoeken om zo de beste lokale oplossing te vinden, los van landelijke partijstandpunten. Ik geloof daarin en voel me daar goed bij.

Iedereen in Overbetuwe moet kunnen wonen, leven en meedoen. Daar wil ik me de komende jaren sterk voor maken.