Kadernota 2025

Na een turbulente periode, waar we niet langer bij stil willen staan, kijken wij als Gemeentebelangen Overbetuwe nu alleen maar vooruit. Maar we willen wel gezegd hebben, dat het jammer blijft, dat de lokale partijen, en dat zijn voor alle duidelijkheid partijen zonder enige landelijke binding, buiten de collegebanken zijn gehouden. Gezien de grote financiële […]

Verslag duidingsdebat

Na het verlaten van 4 raadsleden van onze GBO naar een eigen fractie, was er geen meerderheid meer in de raad. De fractie van CDA en vervolgens die van GroenLinks, hebben toen aangegeven geen voldoende basis meer te zien in stabiliteit van het college en de ondersteunende partijen. Om een college te vormen met voldoende […]

Ans Huisman legt per direct haar functie van fractievoorzitter GBO neer

Ans Huisman legt per direct haar functie van fractievoorzitter GBO neer. Vandaag heeft Ans haar ontslag als fractievoorzitter en lid van Gemeentebelangen Overbetuwe ingediend. Verschil van inzicht heeft haar hiertoe doen besluiten. Ans gaat als zelfstandige fractie door tot aan de verkiezingen in 2026. “Wij bedanken Ans voor haar inzet die zij voor onze partij […]

Uit de raad …

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 april vond het raadsspreekuur plaats, een mogelijkheid waarvan velen wellicht nog niet op de hoogte zijn. Wat houdt dit eigenlijk in? Het raadsspreekuur biedt inwoners een uitstekende gelegenheid om zaken rechtstreeks onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraadsleden. Afgelopen keer sprak mevrouw van Rossem en bracht ze de […]

Sturen op projecten

In de raadsvergadering van 16 april 2024 werd onder meer een rapport van de Rekenkamer (RK) “Sturen op projecten” behandeld. In dit rapport onderzoekt de Rekenkamer de gang van zaken bij een aantal grote projecten zoals Hart van Heteren; Blaashal Elst; Multifunctioneel centrum (MFC) Valburg en een sociaal project. De conclusies waren niet overwegend positief: […]

Aankondiging ALV

Het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe kondigt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) aan. De ALV zal dit keer op 15 mei in Herveld plaatsvinden, uitnodiging en agenda worden uiterlijk 1 mei met onze leden gedeeld. Noteert u 15 mei alvast in uw agenda? Met vriendelijke groet, Bestuur GBO

In gesprek met onze boeren en tuinders

In onze gemeente leven en werken veel boeren en hun gezinnen. De gemeente wil beter weten en begrijpen welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor hen, hoe zij de toekomst zien en waar we onze taken naar de sector en het buitengebied beter kunnen vervullen. In 2022 deed een groep agrarische ondernemers bij een bezoek aan […]

Uit de raad …

In de vergadering van de gemeenteraad Overbetuwe van 20 februari 2024 is veel aandacht besteed aan de beëindiging van het project Railterminal Gelderland (dat al lang gelopen heeft) en de gevolgen hiervan. Daarbij kwam zijdelings ook een ander, nog veel langer lopend, onderwerp aan de orde: Zuidrand Schuytgraaf. Dit is de meest zuidelijk gelegen strook […]

Reactie GBO Railterminal

GBO heeft zich steeds uitgesproken tegen de komst van de Railterminal. Vooralsnog zijn wij, wegens de belasting voor met name de doorvoer in Valburg en Elst, ook geen voorstander van een spooremplacement op de locatie waar de Railterminal zou worden gerealiseerd. Logistiek gezien is de as van Arnhem-Nijmegen cruciaal voor de doorvoer binnen de provincie […]

Met Overbetuwe Doet maakt u uw buurt en dorp nog mooier!

Overbetuwe Doet is inmiddels breed bekend binnen onze gemeente. Regelmatig zijn er inwoners met een goed idee om hun buurt te verbeteren. Met Overbetuwe Doet ondersteunen we deze initiatieven. Overbetuwe Doet is namelijk het online platform voor bewonersinitiatieven in onze wijken en dorpen. Iedereen kan een idee aanmelden en (na goedkeuring) geld, materiaal en hulp […]