Aankondiging ALV

Het bestuur van Gemeentebelangen Overbetuwe kondigt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) aan. De ALV zal dit keer op 15 mei in Herveld plaatsvinden, uitnodiging en agenda worden uiterlijk 1 mei met onze leden gedeeld. Noteert u 15 mei alvast in uw agenda? Met vriendelijke groet, Bestuur GBO

In gesprek met onze boeren en tuinders

In onze gemeente leven en werken veel boeren en hun gezinnen. De gemeente wil beter weten en begrijpen welke gevolgen de ontwikkelingen hebben voor hen, hoe zij de toekomst zien en waar we onze taken naar de sector en het buitengebied beter kunnen vervullen. In 2022 deed een groep agrarische ondernemers bij een bezoek aan […]

Uit de raad …

In de vergadering van de gemeenteraad Overbetuwe van 20 februari 2024 is veel aandacht besteed aan de beëindiging van het project Railterminal Gelderland (dat al lang gelopen heeft) en de gevolgen hiervan. Daarbij kwam zijdelings ook een ander, nog veel langer lopend, onderwerp aan de orde: Zuidrand Schuytgraaf. Dit is de meest zuidelijk gelegen strook […]

Reactie GBO Railterminal

GBO heeft zich steeds uitgesproken tegen de komst van de Railterminal. Vooralsnog zijn wij, wegens de belasting voor met name de doorvoer in Valburg en Elst, ook geen voorstander van een spooremplacement op de locatie waar de Railterminal zou worden gerealiseerd. Logistiek gezien is de as van Arnhem-Nijmegen cruciaal voor de doorvoer binnen de provincie […]

Met Overbetuwe Doet maakt u uw buurt en dorp nog mooier!

Overbetuwe Doet is inmiddels breed bekend binnen onze gemeente. Regelmatig zijn er inwoners met een goed idee om hun buurt te verbeteren. Met Overbetuwe Doet ondersteunen we deze initiatieven. Overbetuwe Doet is namelijk het online platform voor bewonersinitiatieven in onze wijken en dorpen. Iedereen kan een idee aanmelden en (na goedkeuring) geld, materiaal en hulp […]

Land van Tap en participatie

Op 23 januari 2024 boog de gemeenteraad zich over de nieuwbouwplannen Land van Tap in Elst. Bij het ontwikkelen van de plannen heeft de gemeenteraad aan de wethouder opdracht gegeven om een uitgebreid en zorgvuldig participatietraject te doorlopen met aanwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. De wethouder heeft zich hier uitstekend aan gehouden en presenteerde op […]

Uit de raad…

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden. Welke belangrijke opgave is aan deze wet verbonden voor onze gemeenteraad? Daar wil ik u graag een antwoord op geven. Voordat ik deze vraag beantwoord, is het belangrijk om te weten dat door de Omgevingswet de ruimtelijke wetgeving is samengevoegd en de meeste (oude) wettelijke regels […]

Op zoek naar een passende baan? Het Werkcentrum helpt!

Werk betekent voor mij meer dan alleen geld verdienen. Het brengt een positief gevoel met zich mee, een gevoel van zinvol bezig zijn en het bevordert de sociale contacten. Zoekt u hulp bij het solliciteren of wilt u weten waar u werkervaring kunt opdoen? Als inwoner van Overbetuwe bent u van harte welkom bij Het […]

2023 was een jaar vol uitdagingen voor wonen

Laat ik beginnen met u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen! Als de kerstballen weer zijn opgeborgen en iedereen de eerste goede voornemens vol aan het uitvoeren is, dan weet je dat de feestdagen weer achter de rug zijn. Een goed moment om nog even met u terug te kijken op het jaar […]

Gera Koopmans-Jacobs legt voorzittershamer neer

Maar liefst 38 jaar telt haar politieke carrière. Gera begon in de raad van de toen nog Gemeente Heteren, wat later Gemeente Overbetuwe werd. Ze heeft voor Gemeentebelangen Overbetuwe 3 jaar het wethouderschap vervuld met portefeuilles: sociaal domein, sport en kernen beleid. Dit deed ze met veel enthousiasme en resultaat. Na het wethouderschap, sprak Gera’s […]