Uit de raad…

Persoonlijk verslag vergadering van de Gemeenteraad van 21 november 2023 Deze avond waren alle raadsleden aanwezig. Na het welkom van de burgemeester stonden we stil bij het overlijden van een zeer gewaardeerd, voormalig raadslid. Op de agenda stonden veel verschillende onderwerpen om te bespreken en er een besluit over te nemen. Dat waren onder meer: […]

Denkt u mee over een nieuw plan voor onze leefomgeving?

De Omgevingsvisie is een visie op hoofdlijnen voor de héle gemeente. De visie gaat over onze woon- en leefomgeving en de mensen die daarin samenleven, werken,ondernemen en verblijven. Het gaat bijvoorbeeld over woningen, bedrijven, wegen, water, bodem en lucht. Maar ook landschap, natuur en cultureel erfgoed vallen eronder. In de Omgevingsvisie beschrijven we ook hoe […]

Bouwplannen Schuytgraaf

De gemeente Arnhem wil vasthouden aan de bouw van 198 woningen en vier bouwlagen in Schuytgraaf. Zij stellen dat de gemeente Arnhem en de gemeente Overbetuwe het niet eens worden en omschrijven dat als “agree to disagree”. De gemeente Arnhem erkent dat het tegen eerder gemaakte afspraken in is, maar noemen de woningnood en de […]

Begrotingsraad 2024

Voorzitter, college, collega-raadsleden en belangstellenden in de zaal of thuis. Toen we in 2022 met elkaar als Raad en college begonnen, kwamen we langzamerhand uit de coronacrisis. We keken hoopvol vooruit naar betere tijden. Maar snel dienden de volgende crises zich alweer aan, zoals onder andere de zorgcrisis en de woningcrisis. Dit jaar viel het […]

Wandelen in Overbetuwe

Wandelen in Overbetuwe is een populaire bezigheid. Sommigen doen het alleen om tot rust te komen na een drukke dag. Anderen vinden het juist fijn om met buurtgenoten lopen. En laten we de georganiseerde wandelclubs niet vergeten. Wandelen is voor velen laagdrempelig; stap met stevige schoenen de deur uit en u bent al begonnen voordat […]

Column Huizen, boeren en Romeinen

De Romeinen hadden al een brede technische kennis van huizen bouwen. Romeinse steden kenden een uitvoerig netwerk voor de distributie en opslag van schoon water en de afvoer van vuil water. Leidingwerken, watertorens, riolen en beerputten: het zijn maar enkele voorbeelden van installaties die ook de Romeinen al gebruikten. Technologie stond bij de Romeinen dus […]

Inzet van verkeersregelaars van en naar de Mozartstraat

De fractie van GBO heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de inzet van verkeersregelaars van en naar de Mozartstraat. Hieronder lees je de volledige vragen: Inleiding/Aanleiding Na de start van schooljaar 2022/2023 is de verkeerssituatie van en naar de Mozartstraat uitvoerig onderwerp van gesprek geweest. Aanleiding was het in gebruik nemen van de […]

Overeenkomst getekend voor woningbouw De Pas Noord in Elst

De ontwikkeling van woonwijk De Pas Noord aan de zuidrand van Elst is weer een stap dichterbij gekomen. Dat gebeurde op 20 juli door het ondertekenen van een overeenkomst met ontwikkelaar Ten Brinke Poortier Romein Projecten. De Pas Noord is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas, met in totaal 350 woningen. Het gebied is […]

Van wonen, wandelen tot vakantie

Vorige week waren er twee bewonersbijeenkomsten over het plan van burgemeester en wethouders voor 130 flexwoningen op de Vinkenhof in Elst, naast scholengemeenschap OBC. Ruim 200 omwonenden en woningzoekenden waren erbij. Zij werden bijgepraat over wat nu precies een flexwoning is, voor wie deze woningen zijn en welke vervolgstappen nog nodig zijn. Daarna was er […]

Zomerreces 2023

Deze week sluiten we het politieke jaar 2022/2023 af en gaan we het zomerreces in. Vanaf eind augustus begint het nieuwe politieke jaar. En hoewel we niet vergaderen, kunt u ook tijdens het reces uw vragen en aandachtspunten via de mailbox bij GBO onder de aandacht brengen. Als GBO hebben we ons het afgelopen jaar […]