Partij

Gemeentebelangen Overbetuwe is de lokale partij van Overbetuwe. Hoogst noodzakelijk om de belangen van alle dorpen/kernen goed te vertegenwoordigen. Gemeentebelangen Overbetuwe is sterk vertegenwoordigd in alle kernen van onze gemeente. Andelst, Driel, Elst, Hemmen, Herveld, Heteren, Oosterhout, Randwijk, Slijk-Ewijk, Valburg en Zetten. Gemeentebelangen Overbetuwe staat voor de belangen van inwoners, ondernemers en organisaties en weegt deze belangen steeds zorgvuldig af tegen het brede, algemene belang. Voor Gemeentebelangen Overbetuwe is het belangrijk dat beleid lokaal in de kernen vertaald wordt. De eigenheid van de diverse kernen speelt daarbij een rol. Gemeentebelangen Overbetuwe vertrouwt op de kracht van de kernen, van de samenleving. Gemeentebelangen Overbetuwe wil zich inzetten om samen met inwoners de leefbaarheid van een dorp te vergroten door initiatieven zorgvuldig af te wegen.

ANBI

Gemeentebelangen Overbetuwe staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), een instelling die zich volledig inzet voor het algemeen belang. Alle informatie over deze registratie, doelstellingen, inkomsten, balans en jaarverslagen is op de pagina ANBI terug te vinden.

Achtergrond

Gemeentebelangen Overbetuwe is een lokale politieke partij uit de Nederlandse gemeente Overbetuwe. De partij is ontstaan uit een fusie tussen de Dorpslijst Elst en Overbetuwe Lokaal. De gemeenteraad vertegenwoordigt jou, als burger van de gemeente Overbetuwe. Iedere vier jaar worden de raadsleden gekozen die jouw belangen het beste kunnen vertegenwoordigen. Deze raadsleden bepalen op hoofdlijnen wat er gebeurt in de gemeente Overbetuwe.

De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders voeren het beleid uit dat door de gemeenteraad wordt bepaald. De gemeenteraad voert dus niet zelf het beleid uit, maar controleert of het college van burgemeester en wethouders datgene doet wat de raad wil. Daarmee is de gemeenteraad naast de vertegenwoordiging van de inwoners van de gemeente ook de controleur van het college. Gemeentebelangen Overbetuwe is met vier zetels in de gemeenteraad vertegenwoordigd.

Waarom kies jij lokaal?

Visie

Gemeentebelangen Overbetuwe vindt dat het kerngericht werken hierbij het uitgangspunt is. Een vraagstuk vanuit de samenleving of vanuit de gemeente wordt met alle betrokkenen samen opgepakt. De rollen en verantwoordelijkheden bij het zoeken naar een oplossing bij de vraag spreek je met de betrokken partners aan de voorkant van het proces af. Soms zal de samenleving leidend zijn in een proces en de gemeente faciliterend of meedenkend. Een andere keer kan de leidende rol vooral bij de gemeente liggen en beperkt het kerngericht werken zich tot informeren of raadplegen van betrokkenen. Soms zijn partners in een proces gelijkwaardig in rol en hebben hierbij hun eigen verantwoordelijkheid.

Op de hoogte blijven van actuele onderwerpen? Like ons op Facebook of meld je aan voor de Nieuwsbrief!