Dimitri Horsthuis – Tangelder

Foto: Ger Loeffen

De eerste vraag die mensen mij stellen als ze weten dat je actief bent binnen de politiek is: Waarom? Het is niet zozeer de vraag waarom maar het persoonlijke verhaal erachter. Ik ben Dimitri en sinds 2015 actief binnen de lokale politiek. Getrouwd en woonachtig in het prachtige Driel met het Stuwcomplex, de voetbalvereniging RKSV Driel, de Sintkan, het Kersenfeest en uiteraard nog veel meer in dit actieve dorp! Ik ben import zoals ze dat zeggen binnen Driel en woonachtig in de nieuwe wijk De Breekenhof.

Toen ik kwam wonen in Driel in 2012 was voor mij belangrijk te weten wat er speelt in Driel en wie de mensen zijn. Ik ben daarom na een paar maanden gaan kennismaken bij de Dorpsraad Driel. Hierin was een actieve club met mensen bezig het dorp te vernieuwen. Het struinpad langs de Rijn, de Drielsprong en de ontwikkeling van de Dorpsstraat. Er zit veel energie binnen dit dorp en vooral binnen de jongeren. Door binnen de werkgroep Jeugd aan de slag te gaan heb ik mooie projecten kunnen voltooien zoals het verhaal achter de JOP, de VitesseLeague in samenwerking met jongerenwerker Benny Voorn en het nog te ontwikkelen multifunctionele veld in Driel. Het sociaal actief bezig zijn vind ik heerlijk. Vanuit de Dorpsraad ben ik benaderd door Gemeentebelangen Overbetuwe om iets te betekenen binnen de lokale politiek. Bij GBO ben ik actief geweest als burgerraadslid en ben lid geweest van de Rekenkamercommissie. Projecten opgepakt binnen het sociale domein, burgerparticipatie, financiën en werkgelegenheid.

Inmiddels ben ik vanuit Gemeentebelangen Overbetuwe wethouder van de prachtige gemeente Overbetuwe. Daar ben ik verantwoordelijk voor de portefeuilles: economische zaken, duurzaamheid, participatiewet (werk en inkomen, armoede en minimabeleid, schuldhulpverlening), mobiliteit, kunst, cultuur, erfgoed, recreatie en toerisme. Laagdrempelig, openheid en benaderbaar zijn mijn kernwaarden en ga graag het gesprek met je aan. Van mening kun je verschillen maar het gesprek kun je altijd aangaan om te ontdekken wat de drijfveren van een ander zijn. Oprechte interesse in iemand als persoon is de basis van vertrouwen. Ik ben lokaal ambassadeur van Meer Muziek in de Klas om te zorgen voor structureel muziekonderwijs en zet mij graag in om Overbetuwe op te kaart te zetten in de regio maar ook lokaal. Want lokaal ondernemerschap en inzetbaarheid is de basis voor leefbaarheid in de dorpen en een actief verenigingsleven.

Daarnaast reis ik graag en veel. Mooie landen bezoeken, cultuur snuiven en het heerlijke eten proberen. Landen als Oman, Bali, Nieuw-Zeeland en Amerika zijn echt geweldig geweest. Naast het vele reizen ben ik ook te vinden op de motor. Heerlijk touren met de motor en genieten van het geweldige landschap dat Overbetuwe te bieden heeft.

Dus mijn antwoord op de vraag: Waarom? Omdat ik mij in wil zetten voor onze Gemeente Overbetuwe en al haar kernen! Ik ben lokaal verbonden!

Dit zeggen mensen over Dimitri:

Rita Kosman – Theater de Kik
Mijn eerste kennismaking met Dimitri was eigenlijk via mijn familie. Mijn zus Ans was met haar zoon en een groepje jongeren uit Driel bezig om een plek voor hen te realiseren. Zij maakte zich daar sterk voor en werkte samen met Dimitri Horsthuis-Tangelder. Volgens mijn familie een hele goeie! Ik kende Dimitri toen zelf nog niet maar was dus al wel bevooroordeeld. Daarna kreeg ik vaak te maken met Dimitri, de wethouder van Cultuur. We overlegden regelmatig met hem over onze plannen voor Theater De KiK en onze muziekschool in Elst. Dat Dimitri de cultuur een warm hart toedraagt hebben we gemerkt. Niet alleen tijdens de keren dat hij zelf in de zaal zat te genieten, maar ook bij begrotingsgesprekken voor het theater en de bijeenkomsten voor Meer Muziek in de Klas. Daarnaast is hij een warme persoonlijkheid die altijd oog en aandacht heeft voor de mens achter de organisatie.


Jan van Rooijen – Ondernemend en betrokken
In de afgelopen jaren heb ik Dimitri leren kennen als een ondernemende en betrokken bestuurder, die niet bang is om buiten de gebaande paden te denken. Op die manier komt hij tot vernieuwende en tegelijkertijd praktisch toepasbare oplossingen die de kernen binnen onze gemeente, en Driel in het bijzonder, naar mijn idee verder brengen. Niet alleen praten, maar vooral ook doen! Zo is de centrumontwikkeling van Driel in de gemeenteraad op de agenda gebleven en gaat het ontwikkelproces dit jaar een volgende fase in. Ook is door zijn actieve betrokkenheid en daadkracht de dorpsraad in Driel nieuw leven ingeblazen. Hij zoekt daarbij actief de verbinding met de burger en schept, vanuit een basis van vertrouwen, de randvoorwaarden voor inwoners om zelf in actie te komen. Ik heb gezien dat die aanpak werkt en heb veel waardering voor zijn onvermoeibare inzet voor ons dorp.


Nelis van Binsbergen – Dimitri knokt voor Driel
Nelis van BinsbergenAl ruim voor de tijd dat Dimitri Horsthuis bewust koos voor de lokale politiek met Gemeentebelangen Overbetuwe, was hij in Driel begaan met het jongerenwerk en actief betrokken bij het Drielse Dorps Ontwikkelings Plan. Hij neemt nu ook zijn politieke verantwoordelijkheid voor de belangen van de Drielse ouderenzorg. Op dit moment knokt hij voor alle Drielse belangen in de meest brede zin van het woord. Ik weet dat hij een warm hart heeft voor ons dorp en al haar inwoners. Achter de schermen en tijdens de vele vergaderingen komt hij op voor alle kernen, maar nadrukkelijk ook voor zijn woonplaats. Daarom geef ik Dimitri mijn volledige vertrouwen en volledige steun bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen. lk zie in hem een humorvolle, betrouwbare, actieve, bekwame en
integere politicus.


Benny Voorn – Jongerenwerker Driel
Het contact met Dimitri en mijzelf als jongerenwerker van Forte Welzijn loopt al vanaf het moment dat Dimitri in de Dorpsraad van Driel zich met jeugd bezig hield. Dat contact is altijd zeer goed geweest. Ik heb Dimitri leren kennen als iemand die altijd met open blik kijkt, niet wegloopt voor moeilijke zaken en altijd enthousiast blijft. Ook was hij de eerste die samen met de jongeren letterlijk de handen uit de mouwen stak, bijvoorbeeld bij het opknappen van de JOP. Voor mij als jongerenwerker is Dimitri van onschatbare waarde, hij is sparringpartner, voorvechter en weet de dingen in perspectief te zien. Het is fijn als je weet dat zo iemand je altijd ondersteunt. Al zijn kwaliteiten neemt hij natuurlijk mee in zijn politieke carrière, waarin hij in ieder geval mijn ondersteuning en respect heeft!