Hans van der Heijden

Al heel wat jaren woon ik in de gemeente Overbetuwe (voorheen gemeente Elst). Een mooie, rustige en gelukkig nog wat landelijke gemeente tussen de grote steden Arnhem en Nijmegen. In mijn arbeidzame leven heb ik als jurist gewerkt bij de Rijksoverheid. En daarnaast ben ik eigenlijk altijd al (en nog steeds) actief in het maatschappelijk gebeuren. Zo ben ik al tientallen jaren betrokken bij een landelijke sportbond, in verschillende functies. Ook op lokaal niveau zet ik mij in voor diverse verenigingen.

Een van die activiteiten is de gemeentelijke politiek. Ook daarin draai ik al tientallen jaren mee. Als ondersteunend fractielid, commissielid , raadslid. Op dit moment ben ik burgerraadslid voor Gemeentebelangen Overbetuwe. Een actieve lokale partij trekt mij aan. Je kunt over onderwerpen standpunten innemen, los van wat regionale of landelijke partijen bepalen. Op deze manier kun je meer betekenen voor de burgers waar zij h├Čer lokaal mee te maken hebben. Je kunt maatwerk leveren. Ik vind het dan ook belangrijk om te luisteren naar de mensen wat hen bezig houdt en waar dat mogelijk is om iets voor hen te kunnen doen. Niet iedereen heeft de kennis en kunde om iets aan te kaarten. Dan is het toch prachtig als je daar, vanuit de lokale politiek, hulp bij kan bieden. Dan ben je een partij voor en met onze inwoners. Een lokale partij die onderwerpen vanuit verschillende kanten bekijkt en dan de voor onze inwoners beste oplossing kiest.

Onderwerpen waar ik mij speciaal mee bezig houd, zijn ruimtelijke ordening, milieu, gebruik van de openbare ruimte; kortom de leefbaarheid en duurzaamheid in onze gemeente , bekeken vanuit een lokale visie.