Henk Vreman

Omdat ik het belangrijk vind om maatschappelijk bezig te zijn en omdat ik graag lokaal,zonder voorschriften van landelijke partijen, voor onze gemeenschap iets wil betekenen, heb ik jaren geleden gekozen voor de lokale politiek en in het bijzonder voor Gemeentebelangen Overbetuwe. Gemeentebelangen is een partij, die staat voor alle kernen in de gemeente. Daartoe bezoeken de leden de vergaderingen van dorps en wijkraden, nodigen we belangengroeperingen en inwoners uit voor fractiebijeenkomsten, zijn we altijd via sociale media voor alle inwoners bereikbaar en vragen we inwoners via ons panel hoe zij over bepaalde vraagstukken denken. Kortom, we zijn een partij voor en met onze inwoners. Burgerparticipatie is ook komende jaren een van onze speerpunten!

Sinds 2003 ben ik raadslid voor deze partij, dit raadswerk wil ik nog een paar jaar doen, omdat ik denk, dat mijn werk nog niet af is. Ik ben erg blij, dat zich afgelopen jaar een aantal jongeren bij onze partij hebben aangesloten. Daardoor hebben we een mooie mix van oudere en jongere kandidaten voor de raad en ik denk met mijn ervaring zeker voor de jongeren iets komende vier jaar te kunnen betekenen.