Verslag duidingsdebat

Na het verlaten van 4 raadsleden van onze GBO naar een eigen fractie, was er geen meerderheid meer in de raad. De fractie van CDA en vervolgens die van GroenLinks, hebben toen aangegeven geen voldoende basis meer te zien in stabiliteit van het college en de ondersteunende partijen. Om een college te vormen met voldoende steun in de gemeenteraad heeft CDA/GL besprekingen gevoerd met alle fracties. Op maandag 11 juni 2024 was er een zogenoemd “Duidingsdebat” waarbij elke partij kon reflecteren op het gebeuren van de afgelopen tijd en op wensen en mogelijkheden voor de toekomst. De bijdrage van Gemeentebelangen publiceren we hieronder. Uiteindelijk werd door CDA/GL besloten om verder te gaan praten met VVD, D’66, PvdA en CU. Waarmee, zoals Ard op de Weegh het verwoordde: de lokale partijen buiten spel werden gezet.

Namens de fractie van GBO,

Bijdrage van GBO in de RAAD van 10 juni 2024 (Duidingsdebat)

Voorzitter, College, Raads- en burgerleden, inwoners,

Het is met enige schroom dat ik hier vóór u sta.
Wat er gebeurd is, is een nachtmerrie voor een politieke partij.
Maar meer nog is dit verschrikkelijk slecht voor de voortgang van het gemeentelijk beleid.

Voorzitter,
Bij de verkiezingen in 2022 stelde een record aantal inwoners van Overbetuwe hun vertrouwen in de lokale partij GBO. Gemeentebelangen Overbetuwe werd daardoor de grootste fractie in de gemeenteraad.

Onze fractie is vol goede moed gestart en heeft, tezamen met de 2 eigen wethouders, hard gewerkt om onze idealen zoveel als mogelijk te verwezenlijken. Dat is niet helemaal gelukt, moeten we op dit moment constateren. In de loop der tijd werd het duidelijk dat er, in de fractie, verschillend werd gekeken naar de werkwijze en de sfeer en het vertrouwen. Noem het “het GBO-DNA”, waar alle GBO-ers zich in 2022 aan hebben geconformeerd.

De oorzaak, de gebeurtenissen, (zoals wij dat zien) hebben we in een schriftelijke verklaring aan alle fractievoorzitters uit de doeken gedaan.

Er is in de afgelopen tijd veel gepraat, veel gesproken. Helaas minder mét elkaar, maar meer óver elkaar. Soms de waarheid, soms een vermoeden of mening, maar ook werden er pertinente onwaarheden gedebiteerd. En dat, Vz, heeft veel gedaan met de mens achter de GBO-raadsleden. En dat is niet goed te keuren. Dat helpt onze gemeente niet, en is al helemaal niet goed voor onze inwoners en ondernemers. Het is triest om nu te moeten constateren dat we onze beloften aan de kiezer niet geheel kunnen waarmaken.

Blijkbaar waren de verschillen -in de fractie- niet overbrugbaar en hebben we moeten vaststellen dat een viertal raadsleden zich niet meer thuis voelden bij Gemeentebelangen. En als mensen zich niet meer thuisvoelen bij dat GBO, is het logisch dat zij opstappen. Alleen is het jammer dat zij hun, bij GBO verkregen, zetel níet ter beschikking stellen van mensen die wél achter de idealen van de GBO staan. In de politiek noemen ze dit simpelweg: “zetelroof”.

Mede door alle “gedoe” is het vertrouwen in GBO als coalitiepartij ter discussie gesteld. Dat heeft in eerste instantie onze wethouder Dimitri Horsthuis-Tangelder doen besluiten zijn ontslag aan te bieden. Later voelde Rene Post zich ook genoodzaakt om zijn ontslag aan te bieden. Politiek wellicht verstandig, .. menselijk gezien is het een drama. (Het zijn) Wethouders die buitengewoon goed presteerden en -getuige alle berichten op social media- geliefd waren bij de inwoners zowel als bij de ambtelijke organisatie. Wethouders die bezig waren met het uitvoeren van het coalitieprogramma, en die nog zoveel plannen hadden voor onze gemeente. Wij zijn hen veel dank verschuldigd!

Voorzitter, We zijn aanbeland in een nieuwe werkelijkheid. Er zal een aanvulling in het college nodig zijn. In het verkenningsgesprek met GL en CDA hebben wij aangegeven dat ons bescheidenheid past. Wij hebben als fractie weliswaar steeds onverdeelde steun gegeven aan het collegeprogramma, maar de collegepartijen hebben simpelweg géén meerderheid meer in de Raad. Gemeentebelangen heeft in het verkenningsgesprek haar “wensen en bedenkingen” besproken en toegelicht. Wij vertrouwen er op dat GroenLinks en CDA hun best zullen doen om een coalitie te vormen met betrouwbare partijen, om voldoende steun in de raad te verkrijgen. Ook hebben we gezegd dat wij, desgevraagd, niet willen weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Want: GBO staat er immers weer.

GBO stáát er weer. Een enthousiaste fractie van 4 uiterst gemotiveerde mensen. Mensen met een massa aan levenservaring (en ervaring in het raadswerk) én -mensen- met een, al zeg ik het zelf, jeugdig elan. Ik gebruik in dat verband nog wel eens een uitspraak die aan Albert Einstein wordt toegeschreven:

Meer dan het verleden interesseert mij de toekomst, want daarin ben ik van plan te leven.

Voorzitter – het huidige GBO is van plan om in deze raad, én als dat van ons gevraagd wordt in het college, ten volle te werken aan het belang en welzijn van de gemeente Overbetuwe, haar inwoners en haar ondernemers. En dan tot slot, voorzitter, het is met trots dat ik hier sta om te verklaren dat de fractie van Gemeentebelangen Overbetuwe weer met hernieuwde energie, in deze gemeenteraad, aan de slag zal gaan.

Dank u wel.