Paul de Vries

Mijn eerste kennismaking met de lokale politiek was lang geleden toen ik als vrijwilliger actief was binnen een jongerenontmoetingscentrum. In de jaren daarna was ik ook bij andere organisaties actief, waarbij ik regelmatig contact had met raadsleden of een wethouder. Toen ik in 2011 gevraagd werd om eens aan te schuiven bij een overleg van Gemeentebelangen Overbetuwe om te kijken of ik iets in het bestuur wilde doen, trok mij dat wel aan. Het klikte (wederzijds) en uiteindelijk werd ik in 2012 partijvoorzitter en ben ik ook in de fractie gegaan. Vanuit de fractie ben je echt met de dagelijkse politiek bezig en op enig moment ben ik ook burgerraadslid geworden. Dat betekent dat je daarmee actief deelneemt aan de voorrondes in de aanloop naar besluitvorming door de gemeenteraad.

Mijn ervaring is dat dit reuze interessant is. Je begeeft je in de daadwerkelijke veranderingen die er gaan plaatsvinden in onze eigen gemeente. De onderwerpen verschillen nogal: van bestemmingsplanwijzigingen, sociale regelingen, sport tot en met de aanleg van een railterminal. Daardoor ben je heel betrokken van alles wat zich in ons gebied afspeelt. Door alles voor- en na te bespreken in de GBO-fractie, blijven we binnen de bandbreedte die we onszelf opleggen als politieke fractie. Zo worden de onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken bekeken en besproken, met name vanuit de kant van de inwoners. Wat betekent het voor hen en hoe betrekken wij ze in de besluitvorming? Op die manier invulling geven aan onze democratie vind ik heel leuk.

Na zes jaar actief te zijn geweest bij onze partij, Gemeentebelangen Overbetuwe, werd ik Gemeenteraadslid. Dat is een mooie vervolgstap op hetgeen ik tot op dan had gedaan. We hebben een groeiend aantal fractieleden en dat maakt het alleen nog maar meer de moeite waard. Er is zo een brede kijk ontstaan op de politieke onderwerpen en er is altijd wel iemand die expertise of ervaring heeft in het onderwerp. Nu, na een eerste periode als raadslid actief geweest te zijn, ben ik alleen maar enthousiaster geworden. De eerdere jaren in de fractie zijn heel nuttig geweest voor mij om meer diepgang te hebben in de diverse onderwerpen die behandeld worden. Kortom het is niet allen interessant maar ook leuk bij GBO, vanwege het team, het lokale karakter, en niet in de laatste plaats vanwege onze onafhankelijkheid want we hebben geen vader- of moederpartij in de provincie of in Den Haag die ons dicteert wat we wel of niet moeten doen!