Armoede en schulden

GBO wil dat de gemeente Overbetuwe er alles aan doet om onze inwoners te begeleiden naar financieel fit, zodat niemand buiten de boot valt en iedereen kan meedoen in onze gemeente. De huidige Coronacrisis gaat een grote impact hebben op de financiële situatie van onze inwoners, met name op de kwetsbare groepen. Vaak hangt dit samen met andere problematiek op het gebied van zorg en welzijn. Daarom is GBO voorstander van een integrale aanpak. En ook nu geldt: met het hoofd voor de gemeente en met het hart voor de inwoners.

Wat hebben we bereikt

  • Meedoen in Overbetuwe: laagdrempelige voorziening.
  • Actief eropaf: Schulden preventief aanpakken.
  • De zorgvrager staat centraal en niet de regels dus inzet op maatwerk.

Wat willen we bereiken

  • Doorontwikkeling van het armoedebeleid en de uitrol van “Meedoen in Overbetuwe”.
  • Verdere inzet op schuldenpreventie en actieve schuldhulpdienstverlening van inwoners.
  • Gecombineerde aanpak van problematiek: koppeling van zorg en welzijn, armoede- en participatiebeleid en jongeren- en ouderenbeleid.