Communicatie

De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen van de landelijke overheid. Wij willen dat de inwoners meer betrokken worden bij het lokale beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Een duidelijke procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar. Vanaf het begin moet voor jou als burger duidelijk zijn welke rol je hebt, informerend, adviserend of kun je daadwerkelijk meebeslissen. Het moet voor jou als inwoner of ondernemer ook makkelijker worden om ideeën bij de gemeente aan te kaarten.

Verbinding

GBO is er voor jou, voor jouw wijk, voor jouw dorp. Omdat GBO écht wil weten wat er leeft en speelt in jouw omgeving zoeken we jouw buurt actief op. We bezoeken bijvoorbeeld actief de dorpsraden en wijkplatforms. Ook nodigen we jou graag uit voor onze fractievergaderingen. Verder heeft GBO een panel opgezet. Aanmelden kan via www.overbetuwepanel.nl.

Als lid van het panel ontvang je af en toe per mail een korte enquête. De resultaten nemen we mee bij onze besluitvorming. GBO volgt de (sociale) media en is ook via die weg bereikbaar. Heb je een idee, erger je je ergens aan, loop je bij de gemeente tegen muren aan, laat het ons weten.

Je kunt ons bereiken via: info@gemeentebelangenoverbetuwe.nl