Cultuur en recreatie

De grens van het Romeinse rijk liep dwars door het huidige Overbetuwe. Onze gemeente is dan ook rijk aan historische overblijfselen. GBO vindt het belangrijk dat deze restanten uit ons verleden goed bewaard blijven voor de komende generaties en door middel van kenniscentra en onderwijs doorgegeven worden. Daarnaast wonen we in een gemeente met veel mooie wandelpaden en prachtige natuur. Een culturele reis met een eigen theater, kunstschatten en diverse kernen met een rijke historie.Cultuur is onmisbaar voor de samenleving: gemeenschappelijke cultuurelementen brengen mensen nader tot elkaar en unieke cultuurelementen benadrukken juist de veelzijdigheid. Door het aanbod van cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs, maken kinderen en jongeren kennis met cultuur. Dat geeft plezier en een waardevolle basis om op voort te bouwen voor de toekomst. Bouwen aan de cultuurtoekomst!

Wat hebben we bereikt

 • Méér Muziek in de Klas in Overbetuwe en het Regionaal Muziekakkoord.
 • De ondergrondse schatten van Romeinse Limes in het straatbeeld van de gemeente zichtbaar gemaakt door schatkamertjes en borden te plaatsen.
 • Uitbreiding wandelroutes in de gemeente door XL Klompenpad, Kunstroute en wandelkeuzepunten.
 • Structurele subsidie voor Theater de Kik.
 • Twee muziekdocenten voor de basisscholen.
 • Cultuurmenu verankerd in het onderwijs door het vraaggerichte cultuurmenu.

Wat willen we bereiken

 • Cultuurinstellingen op huidig niveau behouden.
 • Inzet op cultuuronderwijs.
 • Vlottrekken stagnerende projecten.
 • Verder inzichtelijk maken van ons UNESCO werelderfgoed.
 • Bewaken van ons erfgoed.
 • Méér Muziek in de Klas verder uitrollen.