Diversiteit en inclusief

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen meedoet. De mogelijkheden, talenten en eigen regie van de mens staan centraal. GBO gelooft dat verschillen ons sterker en beter maken. GBO staat voor gelijke kansen voor iedereen. We streven naar een inclusieve cultuur waarin verschillen (gender, geaardheid, leeftijd, culturele achtergrond of kwetsbaarheid) worden erkend, gerespecteerd en benut.Het is voor ons waardevol dat alle inwoners hun stem laten horen en dat er ruimte wordt gecreëerd om verschillen tot uiting te brengen. Voor ons is elke inwoner belangrijk en we bieden ze graag de ruimte om verbonden te zijn in onze gemeente. GBO stelt zich open voor een veranderende samenleving en we maken knelpunten bespreekbaar. Dit geeft lokale bestuurders en inwoners duidelijke inzichten in behoeftes, wensen, perspectieven en uitgangspunten.

Samen met de inwoners van Overbetuwe wil GBO meer waarde toevoegen en positief bijdragen aan een inclusieve en gelijkwaardige leefomgeving.

Wat hebben we bereikt

  • Start ontwikkeling van het sociaal domein op basis van inclusieve samenleving.
  • Gelijke kansen op werk en ontwikkeling voor iedere inwoner.
  • Door op Coming Out Day het gesprek aan te gaan op scholen en verenigingen.

Wat willen we bereiken

  • Niemand mag zich buiten gesloten voelen in Overbetuwe.
  • Iedere inwoner durft vragen te stellen en we luisteren naar elkaar.
  • We erkennen elkaar, horen elkaar en begrijpen elkaar.