Economie en ondernemerschap

Economische ontwikkeling begint met een goed vestigingsklimaat voor ondernemers. Ondernemerschap is goed voor de werkgelegenheid en daarmee voor de leefbaarheid in Overbetuwe. GBO wil dat de gemeente actief met de ondernemers in gesprek blijft, meedenkt en waar mogelijk faciliteert. Door samen met ondernemers een actieprogramma op te stellen én samen uit te voeren, ontstaan er gemeenschappelijke ambities en een gezamenlijke verantwoordelijkheid.GBO is voorstander van gratis parkeren in de winkelgebieden. En uiteraard vraagt dat ook voldoende parkeerplaatsen. Hiermee hoopt GBO dat het voor de inwoners van Overbetuwe aantrekkelijker wordt om in eigen dorp de inkopen te doen. Natuurlijk hoopt GBO dat ook mensen uit omliggende dorpen en steden hierdoor geprikkeld te worden in Overbetuwe te komen shoppen.

Wat hebben we bereikt

  • Koop Lokaal, Koop Overbetuwse Waar!
  • Inzet op verduurzaming van bedrijventerreinen.
  • Inzet op economische ondersteuning bij Corona.
  • BIZ opzetten voor diverse ondernemersverenigingen: Elst en Heteren.

Wat willen we bereiken

  • Voortzetten gratis parkeren in Overbetuwe.
  • Voldoende uitbreidingsmogelijkheden die passend zijn binnen de regionale afspraken voor bedrijven die in Overbetuwe gevestigd zijn en voor nieuwe bedrijven die zich in Overbetuwe willen vestigen.
  • Toekomstbestendige, veilige en duurzame bedrijventerreinen.

Extra informatie

Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein waarbinnen
ondernemers en/of de eigenaren samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.