Financiën

Net als veel gemeenten heeft Overbetuwe het financieel moeilijk. Naast de stijgende uitgaven van het sociaal domein krijgen we de komende jaren te maken met de nasleep van de Coronacrisis. Het is nu nog niet te overzien wat dit voor onze gemeentelijke financiën gaat betekenen. GBO heeft een aantal duidelijke uitgangspunten met betrekking tot onze financiële toekomst.

Wat hebben we bereikt

  • Grip op de gemeentebegroting.
  • Dienstverlening in Overbetuwe is en blijft kostendekkend.
  • Overbetuwe behoort nog steeds bij een van de goedkoopste gemeenten qua gemeentelijke belastingen in Nederland.

Wat willen we bereiken

  • Blijvend financieel gezonde gemeente.
  • Betaalbare gemeente voor inwoners, ondernemers en organisaties.
  • Ondersteuning en kwijtschelding voor diegene die deze hulp hard nodig hebben.
  • Verhoging van lokale belastingen (OZB) alleen als het niet anders kan.

Extra informatie

GBO wil dat de gemeentelijke begrotingen gezond blijven zonder te moeten snoeien in essentiële voorzieningen voor de inwoners. Bij nieuwe wensen of nieuwe voorzieningen zullen de benodigde financiën voor een langere periode opgebracht moeten worden. Het aangaan van langlopende verplichtingen vraagt uiterste zorgvuldigheid.

GBO is er voorstander van om inwoners vooraf te raadplegen of er voldoende draagvlak is om nieuwe uitgaven te doen in relatie tot de wensen en ambities. Dit vraagt moed en wijsheid. GBO gaat de nodige discussies hiervoor niet uit de weg en is goed in staat om beleidskeuzes transparant te verantwoorden. Inwoners mogen van GBO verwachten dat naar redelijkheid en billijkheid politieke knopen doorgehakt worden.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.