Groen, energie en duurzaamheid

Groen is belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze kernen, zowel voor onze inwoners en ondernemers als voor bezoekers. GBO wil blijven samenwerken met inwoners en ondernemers aan duurzame kwaliteit, spreiding en toegankelijkheid van ons groen in de gehele gemeente Overbetuwe. We mogen er allemaal van genieten en het heeft een duurzame uitwerking op onze gezondheid.

Duurzaamheid stimuleren betekent investeren in de toekomst. In gesprek zijn met de inwoners over hun vragen en wensen is daarbij belangrijk. Daarom betrekken wij graag inwoners bij de uitvoeringsplannen in elke wijk of dorp.

Duurzaam bouwen begint volgens GBO al bij het samen met betrokkenen bedenken van plannen, bij het ontwerpen, bouwen en gebruiken. Voor GBO staat het vast, dat je ook duurzaam kunt slopen. Veel materialen zijn goed voor een tweede leven. Duurzame gebouwen zijn beter voor het milieu dan traditionele bouw. Duurzaam bouwen bespaart (fossiele) grondstoffen. Duurzame gebouwen zijn energiezuiniger in het gebruik. En bovendien zijn ze gezonder voor bewoners en gebruikers. GBO wil dat bij de afgifte van omgevingsvergunningen meer rekening moet worden gehouden met duurzame bouw bij nieuwbouw en grotere uitbreiding dan wel verbouwingsprojecten.

Wat hebben we bereikt

 • Inzet op duurzaamheidsmaatregelen voor publieke gebouwen
 • Vaststelling Regionale Energie Strategie tot 2030 en de uitvoering hiervan
 • Vaststelling Regionale Adaptatie Strategie en Transitievisie Warmte
 • Vaststelling Routekaart Duurzaam Overbetuwe 2025
 • Inzet op zwerfafval en scheiden van afval
 • Inzet op verduurzamen bedrijventerreinen (energiescans)

Wat willen we bereiken

 • Inwoners voorlichten en stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen
 • Inzet op groen boven steen (project Steenbreek)
 • Nog minder zwerfafval in de gemeente
 • Het koppelen van de afgifte van omgevingsvergunningen aan zoveel mogelijk duurzaam bouwen bij nieuwbouw en grotere uitbreiding dan wel verbouwingsprojecten.
 • Inzet dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder afval. (circulair)
 • Verdere doorvoering van circulariteit op de inzameling van afval en de verwerking ervan (milieustraat)

Extra informatie

 • Regionale Energie Strategie: Het is een document waarin elke regio beschrijft welke energiedoelstellingen zij zal halen en op welke termijn. En welke aanpak/strategie de regio hanteert om deze energiedoelstellingen te bepalen en te halen.
 • Regionale Adaptatie Strategie: Door het gebruik van fossiele brandstoffen warmt onze aarde op. Ook als we nu zouden stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen krijgen we te maken met de gevolgen van klimaatverandering. Deze gevolgen zijn: meer droogte, meer hittegevolgen, meer heftige regenbuien en een grotere kans op overstromingen. Daarom moeten we ons de komende jaren aanpassen.
 • Een transitievisie warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Iedere gemeente moet voor het einde van 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld.

De afgelopen jaren ging de meeste aandacht vooral uit naar energietransitie. In de geactualiseerde routekaart voor Overbetuwe wordt volgens GBO aandacht besteedt aan meerdere duurzaamheidsthema’s. GBO is van mening dat duurzaamheid dient te worden meegenomen in alle toekomstige ontwikkelingen. Duurzaamheid is ook biodiversiteit. Naast maatregelen om energie op te wekken en te besparen op energieverbruik, wil GBO inzetten op het verminderen van tegels en het toevoegen van groen.

Kijk hieronder het filmpje:

Het doel is dat we onze ambitie behalen om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat kunnen we niet alleen maar dat doen we samen met bedrijven, verenigingen en inwoners.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.