Onderwijs

De jeugd heeft de toekomst. Onderwijs is een belangrijk element in de ontwikkeling van onze kinderen. GBO wil de schoolbesturen ondersteunen in het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor het basis- en voortgezet onderwijs, zonder daarbij de eigenheid van het onderwijs uit het oog te verliezen.

Wat hebben we bereikt

 • Uitbreiding van Bibliotheek Op School in Overbetuwe.
 • Er is in Herveld een extra bibliotheekpunt bijgekomen om zo het lezen en schrijven te stimuleren. Het is ook een plek om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren! In Driel wordt een tweede punt in de toekomst gerealiseerd.

Wat willen we bereiken

  • Aandacht voor kinderen die extra hulp nodig hebben in het onderwijs.
  • Een actieve aanpak van laaggeletterdheid.
  • Schooluitval vroegtijdig signaleren en doeltreffend aanpakken.
  • Een gerichte inzet van voor- en vroegschoolse educatie.
  • Nieuwe, kleinschalige vormen van bibliotheken (ontmoeten) in zoveel mogelijk kernen (bijv. op scholen, buurthuizen e.d.).

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.