Participatie

De gemeente krijgt steeds meer taken overgedragen van de landelijke overheid. GBO wil graag dat inwoners en bedrijven meer betrokken worden bij het lokale beleid. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak en tijdwinst. Een duidelijke procedure en goede communicatie zijn daarbij onmisbaar.Vanaf het begin moet voor inwoners duidelijk zijn welke rol ze hebben in het besluitvormingsproces: informerend, adviserend of meebeslissend. Het moet voor inwoners of ondernemers ook makkelijker worden om ideeën in gezamenlijkheid op te pakken. Het uitgangspunt is: samen leven, samen doen! GBO is voorstander van een routekaart die aan inwoners duidelijk maakt welke stappen moeten worden doorlopen en hoe lang een procedure kan duren.

Wat hebben we bereikt

  • Interactiewijzer vastgesteld.
  • Vooraf de vorm van participatie bepalen bij project.

Wat willen we bereiken

  • Iedereen die mee wil praten, praat mee!
  • Zichtbaar zijn en gehoord en begrepen worden.
  • Vooraf is duidelijk welke invloed je hebt als je mee praat.
  • Actief vanuit de gemeente de inwoners betrekken, bijeenkomsten in de kernen.
  • Een laagdrempelige begrijpelijke website voor de gemeente Overbetuwe.
  • Duidelijke routekaart inzetten waar de rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd.
  • Afspraken maken over het proces en niet over de uitkomst.

Extra informatie

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van lokaal beleid, bijv. bij de inrichting van de woon- en leefomgeving worden inwoners betrokken.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.