Veiligheid

Veilig voelen is een belangrijke voorwaarde voor welbevinden en daarmee voor de leefbaarheid. Veilig in het eigen huis en op straat, veilig op emotioneel, fysiek en sociaal vlak. Bij veiligheid hoort handhaven, maar ook in gesprek gaan met elkaar en elkaar aanspreken. GBO ondersteunt van harte de buurtinitiatieven die de veiligheid in wijken en straten op verantwoorde wijze verbeteren.Daarbij wil GBO de veiligheid van buurten en dorpen als permanent aandachtspunt, door de voortdurend veranderende criminaliteit. Naast de inzet van de politie, kunnen buurtpreventieteams het veiligheidsgevoel vergroten. Sociale media zoals de buurtapp kunnen hier ook aan bijdragen.

Burenruzies komen overal voor. Een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken met een grote kans op succes. Tweederde van de behandelde zaken wordt dankzij buurtbemiddeling met positief resultaat afgerond.

Wat hebben we bereikt

  • Inzet op veilige bedrijventerreinen.
  • Inzet op Keurmerk Veilig Wonen.
  • Inzet op verkeersveiligheid.

Wat willen we bereiken

  • Inwoners betrekken bij het inrichten van hun omgeving in relatie tot (sociale) veiligheid.
  • Gericht terugdringen van overlast door zwerfvuil, drugsafval en ongedierte.
  • Een effectieve inzet van wijkteams, buurtpreventie, BOA’s, wijkagenten en brandweer.
  • Veiligheid buitengebied vergroten, onder andere door inzet van moderne technologie.

Kijk ook het onderstaande filmpje: