Verkeer en vervoer

Een goede bereikbaarheid van de kernen is noodzakelijk voor de leefbaarheid. GBO wil samen met de inwoners nagaan hoe hun bereikbaarheid waar nodig kan worden verbeterd. En tevens nagaan hoe alle verkeersbewegingen in hun woonomgeving veilig kunnen plaatsvinden. Dit geldt voor senioren, scholieren, hulpdiensten, woon-werkverkeer, etc., op zowel de woonerven als de doorgaande wegen.

GBO pleit voor het aanpassen van snelheid die past bij de weginrichting: snel waar het kan, langzaam waar het moet. Zodat al onze weggebruikers (voetgangers, fietsers en automobilisten) dit veilig kunnen doen.

Wat hebben we bereikt

  • Proefprojecten zoals deelfietsen mogelijk maken voor duurzame mobiliteit.
  • Uitrol laadpalen in de gemeente.
  • Deelauto’s in de kernen mogelijk maken.
  • Aansluiten regionale plannen zoals eHUB.

Wat willen we bereiken

  • Voor iedereen in Overbetuwe is voldoende (openbaar) vervoer op redelijke afstand beschikbaar.
  • Zorgen voor snelle, veilige en herkenbare fietsverbindingen die losliggen van autowegen.
  • De snelheid van het autoverkeer moet passen bij de omgeving: snel waar het kan, langzaam waar het moet.
  • Er moet meer aandacht komen voor voetgangers: trottoir, stoep of voetpad afstemmen op de gebruikers, zoals bijvoorbeeld ouderen en minder validen.
  • Gemeentelijke wegen moeten goed aansluiten op provinciale wegen en rijkswegen zodat er prettige en vlotte doorstroom van het autoverkeer is.

Extra informatie

  • Een eHUB is een verzamelplek in de gemeente waar diverse elektrische vervoermiddelen staan. Dit zijn deelvervoermiddelen die voor iedereen te gebruiken zijn.

Kijk ook het onderstaande filmpje:

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.