Vrijwilligers

Vrijwillige inzet voor de samenleving draagt bij aan krachtige en leefbare kernen. Een schoon, gezellig en veilig dorp ontstaat ook niet ‘vanzelf’. Al het vrijwilligerswerk draagt bij aan het versterken van de lokale samenleving.Denk hierbij aan vrijwilligerswerk in het groen zoals de zwerfafvalbrigades, in cultuur bij bijvoorbeeld theater De Kik en de diverse initiatieven in de zorg zoals de huiskamers en de hulp bij dingen in en om het huis voor inwoners die dit zelf niet meer kunnen. Daarnaast is GBO blij met de vrijwilligers bij Forte Geldzaken die bijdragen aan een financieel gezonde gemeente door inwoners te helpen met hun administratie. Allemaal voorbeelden die bijdragen aan een leefbaar Overbetuwe dankzij de gewaardeerde en onmisbare inzet van vrijwilligers.

Wat hebben we bereikt

  • Faciliteren en ondersteunen van zwerfvuilbrigades.
  • Overbetuwe Doet voor financiële ondersteuning van vrijwilligersinitiatieven.
  • Ondersteuning bij inburgering van statushouders door vrijwilligerswerk te stimuleren bij lokale bedrijven.

Wat willen we bereiken

  • Een visie op de samenwerking tussen betaalde medewerkers en vrijwilligers met een passende waardering daarbij.
  • Inzet om eigen lokale wet- en regelgeving te vereenvoudigen om bestuursfuncties voor vrijwilliger te vergemakkelijken en te ondersteunen bij de implementatie van landelijke of Europese wetgeving./li>