Zorg en ondersteuning

GBO wil dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving op een manier die bij hem of haar past. Iedereen heeft daarbij recht op passende zorg en ondersteuning waarbij eigen regie en het verkrijgen en versterken van een netwerk voorop staat. Daarbij is het noodzakelijk dat de verschillende hulpverlenende instanties goed samenwerken. Zorg en ondersteuning is altijd maatwerk.Door de toenemende vraag naar zorg op maat zijn de vergoedingen van de rijksoverheid vaak niet dekkend. Voor GBO betekent dat we de dekking dan elders zoeken: op de kosten van zorg en ondersteuning willen we niet zonder meer korten. De jeugd heeft de toekomst en jeugdzorg is hierin erg belangrijk. Maatwerk is nodig voor de ontwikkeling en begeleiding van jongeren. Door goede samenwerking van onderwijs, kinderopvang, artsen en sociale teams kan er snel een gerichte aanpak van problemen ontwikkeld worden.

Wat hebben we bereikt

  • Sociale Teams die vanuit de gedachte 1 gezin 1 aanpak werken.
  • Uitgaan van de persoonlijke situatie waar maatwerk van toepassing is.

Wat willen we bereiken

  • In iedere kern van Overbetuwe moet een zorg- en servicecentrum aanwezig zijn zodat inwoners langer – (en indien nodig) begeleid – thuis kunnen wonen.
  • In iedere kern moeten laagdrempelige ontmoetingsplekken zijn voor ouders, kinderen en jongeren. GBO staat achter de dorpsinitiatieven waarbij “Huiskamers” ruimte bieden aan inwoners die graag de gezelligheid opzoeken en elkaar helpen om eenzaamheid tegen te gaan.
  • Mantelzorg moet extra aandacht krijgen op het gebied van waardering, scholing en begeleiding. Daarnaast moeten er mantelzorgwoningen worden gerealiseerd.
  • Bij de uitvoering van de jeugdwet stellen we kind en gezin centraal en organiseren daar de hulp omheen.

Extra informatie

Maatwerk is niet alleen kijken naar uitvoering van gestelde regels/regelingen (bijv. het niet verplichten om te gaan verhuizen als de woning ook eenvoudig aan te passen is). Maatwerk kan in de meeste gevallen goedkoper en levert vaak een beter resultaat. GBO heeft aandacht voor de (groeiende) grote groep jongeren die mantelzorg verlenen.

De jaarlijks gehouden enquête naar de levering van welzijnsvoorzieningen moet meer gericht zijn op de kwaliteit daarvan en niet alleen op kwantiteit zoals nu veelal het geval is. Ook hiermee onderstreept GBO haar visie: met het hoofd voor de gemeente en met het hart voor de inwoners.

Wil je weten wie de kandidaten zijn voor de Gemeenteraadsverkiezingen voor 14, 15 en 16 maart? Klik hier om naar de kandidaten te gaan.