Algemene Ledenvergadering 2022

Bloemen voor afscheid Wout Meijer

Van het bestuur,

Op 15 juni hebben we de Algemene Ledenvergadering van GBO gehouden. We waren te gast in de mooie horecagelegenheid “Brave Hendrik” in Zetten. Een groot aantal leden (meer dan de helft) was aanwezig om deze extra feestelijke ALV bij te wonen. Naast de reguliere agendapunten was er vooral ook veel tijd ingeruimd voor een terugblik naar een mooie verkiezingscampagne met vervolgens een prachtig resultaat bij de verkiezingen. Van 4 naar 8 raadszetels en van 1 naar 2 wethouders, kortom genoeg voor (lijsttrekker) Dimitri om ons mee te nemen in de gebeurtenissen van afgelopen half jaar.

De wethouders Dimitri Horsthuis Tangelder en Rene Post gaven een toelichting op de onderhandelingen en de portefeuilles die zij komende periode als wethouder binnen het college hebben. Ook de raadsleden en burgerraadsleden stelden zich voor en vertelden welke portefeuilles zij onder hun hoede hebben gekregen en waar leden met vragen of opmerkingen terecht kunnen.

De leden stelden vragen en gaven suggesties mee voor de komende raadsperiode. Belangrijk punt van aandacht is om de vele mooie en goede contacten tijdens de verkiezingscampagne blijvend op te zoeken. GBO is er voor de inwoners, bedrijven en organisaties in Overbetuwe. Een goed contact met alle partijen is essentieel om de ideeën en meningen van belanghebbenden mee te kunnen nemen bij besluitvorming in de Raad.
Er wordt een plan gemaakt hoe we onze leden, maar zeker ook alle inwoners, bedrijven en organisaties de ruimte kunnen geven om mee te denken en mee te praten over onderwerpen die voor hen van belang zijn.

De penningmeester behandelde de financiële stukken 2021 en de aangepaste begroting 2022. De vergadering verleende decharge aan het bestuur voor gevoerde financiële beleid. Meer informatie hierover staat binnenkort op de website van GBO onder kopje ANBI. Ook een belangrijk onderwerp betrof de samenstelling van het bestuur. Onze penningmeester, Andries Schoneveld, is raadslid geworden en die functie is niet verenigbaar met de functie van penningmeester. We hebben daarom ook een sterke oproep gedaan richting de leden om zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Daarnaast had onze secretaris Wout Meijer afgelopen najaar aangegeven te willen stoppen. Hij heeft nog wel alle administratieve activiteiten rondom de verkiezingen 2022 op zich genomen. Tijdens de ALV hebben we hem dan ook officieel bedankt voor de vele jaren dat hij secretaris is geweest van GBO.

De avond werd feestelijke afgesloten met een hapje en een drankje en nog lang gezellig napraten.

Presentatie Algemene Ledenvergadering 2022

Gera Koopmans – Jacobs
Voorzitter Gemeentebelangen Overbetuwe