Bouwen aan de cultuurtoekomst

In Overbetuwe gebeurt veel op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. We zien kunst in de openbare ruimte, exposities zoals The Colorfield Performance, een ruim aanbod aan podiumkunsten, een rijk cultureel en historisch verenigingsleven en uniek cultureel erfgoed zoals het zojuist benoemde UNESCO Werelderfgoed.

Op 27 juli jl. is de Neder-Germaanse Limes namelijk door het Werelderfgoedcomité uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. De Limes is de oude grens van het Romeinse Rijk,  en is van grote archeologische  waarde. De Gallo-Romeinse tempels in Elst waren het religieuze centrum achter de oude grens. De overblijfselen van twee van deze tempels zijn onderdeel van het UNESCO werelderfgoed. De tweede tempel is een van de grootste ten noorden van de Alpen. De tempels waren gewijd aan de hoofdgod van de Bataven, Hercules Magusanus. In de omgeving van de tempels zijn veel  vondsten gedaan die ons een inkijkje geven in het Romeinse leven: een Romeins diploma, een derde tempel bij Westeraam en een Romeinse weg die onder de huidige Grote Molenstraat van Elst richting Driel en Arnhem  liep.

We gaan deze schatten meer zichtbaar maken in  het Buitenmuseum Overbetuwe dat dit najaar geopend wordt. Hier kun je zelf op zoek gaan  naar de historische schatten die verborgen liggen in het centrum van Elst. De tempel onder de Grote Kerk kun je op afspraak bezoeken via het Tempel Kerkmuseum.
De kracht zit hem in de samenwerking tussen alle cultuuraanbieders. Weten we elkaar te vinden en trekken we in gezamenlijkheid op om cultuur op de kaart te zetten. Daarom ben ik erg blij dat de gemeenteraad begin september de  nieuwe cultuurvisie ‘Op Waarde Geschat’ unaniem  heeft aangenomen. Een actieve cultuurvisie past bij de ambities van Overbetuwe. Want de wereld is constant in beweging en de gemeente wil daarin meebewegen. Het belangrijkste uitgangspunt van de visie op kunst, cultuur en erfgoed is het verbinden van verschillende groepen.

Cultuur is onmisbaar voor de samenleving: gemeenschappelijke cultuurelementen brengen mensen nader tot elkaar en unieke cultuurelementen benadrukken juist de veelzijdigheid. Door het aanbod van cultuureducatie aan het basis- en voortgezet onderwijs, maken kinderen en jongeren kennis met cultuur. Dat geeft plezier en een waardevolle basis om op voort te bouwen voor de toekomst. Bouwen aan de cultuurtoekomst!

Met vriendelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Econ. Zaken – duurzaamheid – werk en inkomen