Fractievergadering op locatie

De meeste fractievergaderingen van GBO vinden plaats in het gemeentehuis in Elst. Het leek daarom een goed idee om elke 2 maanden in één van onze (andere) kernen te vergaderen en daar zoveel mogelijk van inwoners te horen wat er speelt in die kern. Op dinsdag 31 januari jl hebben we in Oosterhout (de Schakel) vergaderd. Aanwezig waren inwoners die betrokken zijn bij de Dorpsraad, bij de Dorpsagenda, de Huiskamer en bij het Hart van Oosterhout. Het was een gezellige bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld over de verschillende actieve werkgroepen:

– Verkeer
– Wonen
– Leefbaarheid
– Sociale samenhang en welzijn

Daarnaast zijn ook de activiteiten van de Huiskamer, de Dorpsraad en het ontstaan van de plannen rondom Hart van Oosterhout besproken. Als fractie vonden wij het een geslaagde bijeenkomst en we verheugen ons op het bezoek aan de volgende kern.

Vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid