Veilig naar school!

Sinds het begin van dit schooljaar krijgt een groot aantal leerlingen uit de Westeraam les op een tijdelijke locatie aan de Mozartstraat. Vanaf het moment dat dit bekend werd waren er zorgen over de verkeersveiligheid op de route Westeraam-Mozartstraat. Dit heeft inmiddels geleid tot extra verkeersmaatregelen (waarschuwingsborden en instellen verkeerslichten).

Na intensief overleg met alle betrokkenen heeft de wethouder geconcludeerd dat er meer maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom zullen voor de zomer van 2023 extra markeringen en borden worden geplaatst en er komt er een drempel op de busbaan (Regenboog/kruising Dauw). Scholen krijgen een extra verkeersveiligheidscursus van Veilig Verkeer Nederland aangeboden. Verder zal worden bekeken of de Dauw een fietsstraat wordt. In een fietsstraat zijn fietsers hoofdgebruikers en auto’s te gast.

Deze maatregelen en het gelopen participatieproces passen bij de uitgangspunten van GBO: ‘snel waar het kan en langzaam waar het moet’ en ‘inwoners betrekken bij het inrichten van hun omgeving in relatie tot veiligheid’.

Vriendelijke groet,

  • Fractievoorzitter

    Oosterhout

    Openbare orde en veiligheid