Het dilemma van de Julianaweide in Heteren

Aanbieden petitie aan lijsttrekker Dimitri Horsthuis – Tangelder

Op 8 maart werden de politieke partijen uitgenodigd door Patricia Rupp en Arjan Werkman namens het comité betrokken ouders Brede-School voor het aanbieden van het resultaat van een petitie ‘activiteitenveldje bij het maatschappelijke centrum’ die gehouden werd in de bibliotheek in Heteren. Er zijn 187 handtekeningen opgehaald ten behoeve van een actie bedoeld om een groter activiteitenveld te realiseren in de toekomstige wijk schuin tegenover de school. Op die manier kan de school er het beste gebruik van maken voor sportactiviteiten.

Aanvankelijk heeft de woningstichting de grond overgenomen en is begonnen met het maken van plannen en heeft daarvoor ook een participatieproces doorlopen. Hierbij zijn vrijwel alle op- en aanmerkingen die vanuit de deelnemers kwamen overgenomen. Alleen de grootte van het gewenste activiteitenveld werd niet gehonoreerd. Wel is er een kleiner activiteitenveld opgenomen in de plannen, en daar zit ‘m nou de kneep. De voorstanders van het grotere activiteitenveld hebben naast de schoolse activiteiten ook andere plannen met het grotere veld en dat is iets wat de woningstichting niet wil. Er kunnen meerdere redenen zijn vanuit de woningstichting om het niet te willen zoals dat de toekomstige bewoners niet gecharmeerd zullen zijn van de grootschaligere activiteiten die er gaan plaatsvinden en dat een activiteitenveld altijd ten koste gaat van de grond per woning.

Eigenlijk hoort dit geen politiek dilemma te zijn, en de reden is simpel: Het gaat hier om het eigendom van de woningstichting en die hebben primair de belangen van hun bewoners te dienen. Uiteraard dient de woningstichting wel de omgeving mee te nemen in de plannen en het dialoog aan te gaan. De bedoeling van de Omgevingswet is om niet de regels, maar om de fysieke leefomgeving centraal te stellen. De regels vormen slechts het kader. Bij de Omgevingswet gaat het dus om een andere manier van werken en denken. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk worden overheden, inwoners en ondernemers aangespoord om open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief aan de slag te gaan. Als de raad te zijner tijd het bestemmingsplan voorgelegd krijgt is het dan ook de vraag in hoeverre meegewogen kan worden of er hier terecht een groter activiteitenveld aangewezen kan worden. In de tussentijd heeft de Dorpsraad middels een expertisebureau in te schakelen een alternatief plan laten maken waaruit blijkt dat een groter activiteitenveld haalbaar is.

Groepsfoto met alle aanwezige politieke partijen

De woningstichting houdt voet bij stuk en wil vasthouden aan haar eigen plan. En daar zit nu net het dilemma. De hoop is dan ook dat er in de tussentijd beweging tussen de beide partijen komt, in de hoop dat zij er uit komen, want als dat niet gebeurt, is het woord aan de politiek en de al eerder geschetste vraag is dan in hoeverre je als Raad kan tornen aan het eigendomsrecht van de woningstichting. Het is dus nog even afwachten in hoeverre de woningstichting nog bereid is om te praten met de voorstanders van het grotere activiteitenveld, en nog belangrijker daarin is in hoeverre beide partijen elkaar nog zullen vinden daarin. Gemeentebelangen Overbetuwe zou graag zien dat alle betrokken partijen inclusief de mogelijk (nieuwe) bewoners een laatste poging doen met elkaar in gesprek te gaan eventueel met mediation om te komen tot een oplossing met respect voor de meerderheid.

Contactpersoon:

  • Paul de Vries

    Raadslid

    Elst

    Burgerparticipatie – veiligheid – voorzieningen