Het #MijnStemTelt-project

Ondertekening vanuit Overbetuwe van het manifest van het #mijnstemtelt project

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Weinigen zullen dit ontkennen, maar toch staan jongeren vaak aan de zijlijn als er beslissingen worden genomen. Beslissingen die invloed hebben op de toekomst van diezelfde jongeren. Het #MijnStemTelt project heeft als doel hier verandering in te brengen. Door jongerenparticipatie in de praktijk te brengen.

#MijnStemTelt is een initiatief van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met een groep van zes gemeenten zijn er in 2021 pilots uitgevoerd. Deze pilots zijn vaak samen met jongeren vormgegeven.

Wat zijn de kernwaarden van het #MijnStemTelt project?

  • Een groep diverse gemeenten verspreid over het hele land, die zich sterk willen maken voor hun jongeren en hun stem.
  • Jongeren worden zo vroeg mogelijk betrokken: hoe willen jongeren betrokken worden bij de gemeente en hoe zouden zij een jongerenparticipatietraject vormgeven?
  • Deelnemende gemeenten komen samen in een Community of Practices, en delen zo hun tips en ervaringen met elkaar.
  • De lessen uit de pilots worden gedurende de pilots gedeeld op regiobijeenkomsten, zodat ook andere gemeenten zien hoe zij hun jongeren kunnen betrekken.
  • Het project wordt afgesloten tijdens het #MijnStemTelt festival, waar alle bestuurders, ambtenaren en jongeren uit de pilotgemeenten samenkomen om hun ervaringen en opgedane lessen met elkaar te delen.

In 2021-2022 deden de gemeenten Etten-Leur, Groningen, Heerhugowaard, Urk, Kerkrade en Heerenveen mee. Na de eerste 6 pilotgemeenten wil de VNG nu graag door met de #MijnStemTelt beweging.
Reden voor de gemeente Overbetuwe om hierop aan te haken. Op 29 juni jl. hebben de indieners van de inmiddels aangenomen motie hiervoor het manifest ook ondertekent. Dit betekent in de praktijk dat we jongeren gaan opzoeken om met hen in gesprek te komen over de gemeentelijke politiek. Dit kan zijn bij evenementen, maar ook gewoon via schoolbezoeken. De start is nu gemaakt, wordt vervolgd…

Contactpersoon: