Ook Overbetuwe getroffen door Corona virus

Net als in het gehele land kunnen onze inwoners ziek worden en ondervinden zij overlast en hinder van dit verschrikkelijke virus. Ongekende tijden waar we midden in staan. In het bijzonder denken wij aan alle zieken en nabestaanden van gestorven personen als gevolg van deze crisis. Laten we met elkaar alle maatregelen van zowel de Rijksoverheid als de gemeente opvolgen. Daarmee hopen we dat het virus uiteindelijk de kop wordt ingedrukt. Kijk in dit verband naar de websites: www.rijksoverheid.nl en www.overbetuwe.nl  Al het nieuws staat daar op een rijtje.

Logischerwijs is het democratische besluitvormingsproces tot stilstand gekomen. Er zijn immers veel belangrijkere zaken, waaraan aandacht moet worden besteed. Dat houdt dus ook in, dat onze fractie in ieder geval tot 6 april a.s. niet bijeen komt. Mogelijk is er op een of andere manier op 7 april 2020 een raadsvergadering om enkele belangrijke besluiten te nemen. Definitief wordt dit op een later tijdstip door de burgemeester bepaald. Over het vervolg zal ik u op deze site op de hoogte houden. Onze dank gaat uit naar allen, die in deze tijd keihard moeten werken om ons de beste zorg te geven en te voorzien in onze levensbehoeften. Ook dank aan het college, in het bijzonder de burgemeester om ons allemaal de best mogelijke zorg en hulp te verlenen.

Henk Vreman,
Fractievoorzitter