Raden in verzet

GBO heeft tijdens de Raadsvergadering op 3 november 2020 de motie `Actiegroep raden in verzet` ingediend. In deze motie riep GBO de raad op zich aan te sluiten bij Actiecomité “Raden in Verzet”

Reden om ons aan te sluiten:

1. De rijksoverheid heeft een aantal taken op het gebied van sociaal domein aan de gemeente

overgedragen waarbij een flinke korting werd doorgevoerd. Financieel komt Overbetuwe te kort omdat de rekening van de jeugdzorg veel hoger is dan het bedrag dat we van het Rijk ontvangen.

2. De gemeente heeft geen tot weinig beïnvloedingsmogelijkheden om de kosten in bedwang te houden.

3. Overbetuwe is dus genoodzaakt om het te kort, dat eigenlijk gecreëerd is door het Rijk, te compenseren uit onze reserve of om onze lokale lasten te verhogen. (OZB verhoging bijvoorbeeld).

GBO vindt het niet eerlijk dat wij als gemeente opdraaien voor de te korten die zijn veroorzaakt door het Rijk. We willen onze inwoners niet de rekening laten betalen die veroorzaakt is door de Overheid.

Gelukkig denken alle partijen in Overbetuwe er zo over en dus is deze motie aangenomen. Dat houdt in dat Overbetuwe zich gaat melden bij de initiatiefnemer van dit actiecomité te weten Gemeente Zoetermeer.

 

Wat is en motie?
Via een motie doet de raad een uitspraak. De uitspraak kan de mening van de raad weergegeven, maar ook een opdracht of verzoek in de richting van het college. Het college mag formeel een motie naast zich neerleggen, maar kan daarop wel door de raad worden aangesproken.
Moties moeten schriftelijk worden ingediend, dit kan zowel voorafgaand als tijdens de vergadering. De motie wordt tegelijk met het bijbehorende agendapunt behandeld. Er wordt uiteindelijk eerst over het agendapunt gestemd en vervolgens over de motie. Moties die niet bij een bepaald agendapunt horen worden aan het einde van de agenda behandeld op volgorde van indiening.