Schuytgraaf, De Pas en vrijwilligers

Column: Uit de raad….

12 juli was de laatste raadvergadering voor het zomerreces. Er stonden een aantal interessante onderwerpen op de agenda. Eentje daarvan was Zuidrand Schuytgraaf. GBO heeft een amendement ingediend op het raadsbesluit (een raadsbesluit kan gewijzigd worden met een amendement, als de meerderheid dat wil).

Nu hoor ik u denken, Schuytgraaf ligt toch in Arnhem? Dat heeft toch niets met de gemeente Overbetuwe te maken? Niets is minder waar. Arnhem en Overbetuwe grenzen aan elkaar en beslissingen die Arnhem maakt kunnen invloed hebben op onze Gemeente. Arnhem is van plan ruim 200 woningen te bouwen, terwijl er eerder is overeengekomen om er 131 te realiseren.
Wij willen werken naar een mooie landschappelijke inpassing tussen Arnhem en Overbetuwe zodat we de landschappelijke inrichting van Park Lingezegen goed kunnen laten aansluiten met Arnhem-Zuid, zoals wij gezamenlijk zijn overeengekomen in 2010. Zodat we niet alleen denken aan recreatie en natuur, maar ook aan wonen. Als GBO hechten we waarde aan het groene gebied. Minder woningen betekent meer groen en een betere overgang tussen Park Lingezegen en de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Wij zijn blij dat de raad brede steun heeft gegeven voor ons amendement.

Raadsvoorstel De Pas, een nieuw te bouwen woonwijk in Elst is tijdens de vergadering door de raad aangenomen. Dat betekent dat deze wijk na velen jaren gerealiseerd kan worden. GBO is hier erg blij mee! Er is immers een grote behoefte aan woningen en in deze wijk komen ook goedkope koopwoningen en sociale huurwoningen.

Ikzelf reageerde namens GBO op de motie van het CDA “Zet vrijwilligers in hun kracht”. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor onze samenleving, GBO heeft deze motie dan ook gesteund. Wilt u GBO wat vragen of ons ergens van op de hoogte willen stellen, neem dan vooral contact met ons op! Ik wens u een fijne zomer!

Vriendelijke groet,