Toekomstbestendige bedrijventerreinen: samen krijg je meer voor elkaar

Als wethouder Economische Zaken ga ik regelmatig op bedrijvenbezoek. Veel van onze bedrijven liggen op een van de 7 grotere bedrijventerreinen in Overbetuwe. Bedrijventerreinen zijn belangrijk voor het vestigingsklimaat van bedrijven en daarmee voor onze economie en werkgelegenheid. 45% van de banen in onze gemeente zit op de bedrijventerreinen. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde.

Onze bedrijventerreinen worden gekenmerkt door een diversiteit aan mkb-bedrijven, goede bereikbaarheid aan de snelwegen en heel weinig leegstand. Bedrijventerreinen om trots op te zijn. Ik vind het interessant om te zien hoe zij omgaan met de opgaves waar ze voor staan. Ik benoem er een aantal: ruimte voor groei van bedrijven, verduurzamen van de bedrijfsvoering en de panden, vergroening van het terrein, tegengaan van ondermijning, veilige omgeving voor bezoekers en werknemers en de beperkte ruimte op het elektriciteitsnet.

Samen krijg je meer voor elkaar
We werken met bedrijven en ondernemersverenigingen samen om deze bedrijventerreinen toekomstbestendiger te maken. Het is van groot belang dat ondernemers als collectief samenwerken, omdat de slagkracht dan ook groter is. Een mooi voorbeeld is de aansluiting van nieuwe bedrijven op het elektriciteitsnet. Als individuele ondernemer is dit soms lastig. Maar als je er als bedrijventerrein samen over hebt nagedacht, kun je de netbeheerder vragen of hij hierin een rol kan spelen en mee wil denken over oplossingen.

Bedrijventerrein Andelst-Oost
Om een collectief te vormen, heb je voortrekkers nodig die de kar trekken. Zij kunnen dienen als voorbeeld voor de rest van de ondernemers op het bedrijventerrein. Een mooi en recent voorbeeld is het bedrijventerrein Andelst-Oost. Diverse ondernemers gaven bij ons aan dat zij zich zorgen maken over het bedrijventerrein. Andelst-Oost is een verouderd bedrijventerrein zonder collectieve samenwerking. Ondernemers en werknemers voelen zich er ’s avonds niet altijd veilig. Het ondernemen en verhuren komt onder druk te staan.

Met steun van de provincie en gemeente hebben de ondernemers zelf inzichtelijk gemaakt op welke thema’s ze willen samenwerken. Prominent op de agenda staan parkeerproblematiek, collectieve beveiliging en verbetering van de uitstraling van het bedrijventerrein. Een paar betrokken ondernemers zijn hiermee aan de slag gegaan. Vorige week presenteerden ze hun plannen op een drukbezochte avond aan hun collega’s op het bedrijventerrein. Een belangrijke eerste stap op weg naar een hopelijk mooier, duurzamer en veiliger bedrijventerrein.

Heeft u ook wensen en ideeën om uw bedrijventerrein toekomstbestendiger te maken? Zoek vooral de samenwerking met collega’s op en neem contact op met onze accountmanager Fabian Miceli. We denken graag met u mee!

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen