Overbetuwe aan de slag met een gezonde financiële huishouding voor iedere inwoner

“Preventie, perspectief en nazorg”. Deze woorden werden veel gebruikt tijdens de totstandkoming van het nieuwe beleidsplan Schulddienstverlening.

Het aantal huishoudens dat te kampen heeft met financiële problemen is in Overbetuwe lager dan het landelijk gemiddeld. Dat is iets waar we blij mee zijn! Toch weten we dat de impact van schulden erg groot is. Het college van Overbetuwe zet daarom in op het voorkomen, eerder signaleren en oplossen hiervan. De grootste uitdaging daarbij is het doorbreken van het taboe op schulden.

Beleidsplan vastgesteld

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag stemde de Overbetuwse raad in met het nieuwe beleidsplan schulddienstverlening. Daarmee komt er ook budget vrij om de doelstellingen voor het voorkomen, het eerder signaleren en oplossen van schulden te realiseren. Wethouder Post: “We zien om ons heen de financiële onzekerheid toenemen. Prijzen stijgen en meer huishoudens krijgen het financieel krap. Dat is een extra motivatie om stevig in te zetten op dit onderwerp. We weten uit verschillende onderzoeken dat het hebben van schulden grote impact heeft op de persoonlijke levens. Daarom zetten we graag in op een persoonlijke en effectieve dienstverlening voor deze groep mensen waarbij we ons richten op het voorkomen en oplossen van problemen.”

Taboe doorbreken

De ervaring leert dat mensen met schulden het moeilijk vinden om hulp te vragen. Dit kan komen door schaamte of het taboe op schulden. Soms duurt het jaren voor men hulp inschakelt. De schulden lopen intussen enorm op. “Een belangrijk onderdeel van onze aanpak is het doorbreken van deze gevoelens. Dat doen we door persoonlijk in gesprek te gaan, maar ook duidelijk te zijn over de manieren waarop we kunnen helpen’’ aldus wethouder Post. Verder gaat de gemeente aan de slag met meer voorlichting en ondersteuning om problemen te voorkomen.

Met elkaar

Hoe eerder de gemeente kan helpen bij schulden, hoe groter de kans dat we de negatieve impact beperken. Daarom is samenwerking met instanties, partners en het Sociaal Team erg belangrijk. Ook dit is onderdeel van het nieuwe beleidsplan. Daarbij doen we een oproep naar elkaar en naar onze inwoners. Heeft u vragen rondom uw financiën of te maken met schulden? We staan graag voor u klaar! Ook wanneer u merkt dat mensen in uw omgeving hiermee kampen kunt u ons benaderen voor advies en hulp. Samen zorgen we voor een gezonde financiële huishouding voor iedere inwoner!

Vriendelijke groet,

  • René Post

    Wethouder

    Elst

    Jeugdzorg – onderwijs – participatiewet