Uit de raad …

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 16 april vond het raadsspreekuur plaats, een mogelijkheid waarvan velen wellicht nog niet op de hoogte zijn. Wat houdt dit eigenlijk in? Het raadsspreekuur biedt inwoners een uitstekende gelegenheid om zaken rechtstreeks onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraadsleden. Afgelopen keer sprak mevrouw van Rossem en bracht ze de nieuwbouw van sociale huurwoningen in Elst onder de aandacht. Een belangrijk onderwerp dat veel mensen raakt en waarover zij haar bezorgdheid en ideeën wilde delen. Dit toont precies het belang van het raadspreekuur aan: het is een kans voor individuele burgers om specifieke kwesties aan te kaarten die voor hen en hun gemeenschap van belang zijn.

Als gemeenteraadslid hecht ik hier veel waarde aan, omdat het directe contact met inwoners essentieel is voor een goed functionerende lokale democratie. Bij Gemeentebelangen Overbetuwe hechten we ook veel waarde aan dit contact met inwoners. Het raadspreekuur is een van de manieren waarop we ervoor kunnen zorgen dat uw stem gehoord wordt en dat wij samen kunnen werken aan een betere gemeente. Hoe werkt het? Heel simpel. Je schrijft een tekst over het onderwerp dat je wilt bespreken en meld je aan voor het spreekuur. Dat kan bij de griffie.

Tijdens de bijeenkomst krijg je de kans om je tekst voor te dragen en je punt te maken. En daarna? Dan staan raadsleden klaar om te luisteren en, als ze vragen hebben, deze aan je te stellen. Een andere manier om contact te krijgen met gemeenteraadsleden is het schrijven van een e-mail (aan griffie@overbetuwe.nl ). We staan open voor vragen, ideeën en suggesties vanuit de gemeenschap. Samen kunnen we bouwen aan een
gemeente waarin iedereen zich gehoord en vertegenwoordigd voelt. Dus, aarzel niet om contact op te nemen en uw stem te laten horen.

Met warme groet,