2023 was een jaar vol uitdagingen voor wonen

Laat ik beginnen met u allen een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen!

Als de kerstballen weer zijn opgeborgen en iedereen de eerste goede voornemens vol aan het uitvoeren is, dan weet je dat de feestdagen weer achter de rug zijn. Een goed moment om nog even met u terug te kijken op het jaar 2023. Voor mij was het jaar er één met vele uitdagingen. Als wethouder ruimtelijke ordening kreeg ik te maken met de oplopende bouwkosten, het tekort aan personeel in de bouw, stikstof en het stroomnet dat vol liep.

Afspraken met woningcorporaties
Uitdagingen zijn er om aan te pakken en te kijken naar wat wel kan. Zo hebben we eind vorig jaar de jaarlijkse prestatieafspraken met alle woningcorporaties getekend. Daarin leggen we duidelijke woondoelen die we het volgend jaar samen willen bereiken. Daarnaast hebben we ook de huisvestingsverordening en doelgroepenverordening vastgesteld. Een huisvestingsverordening zetten we in om te bepalen hoe groot de urgentie van woningzoekenden is en om huurwoningen tot een bepaalde huurprijs toe te wijzen. De doelgroepenverordening is een document waarin regels staan over het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen.

Bouwen, bouwen, bouwen
Alleen, wil je echt stappen zetten om mensen aan een woning te helpen, dan geldt nog steeds de regel: bouwen, bouwen, bouwen. Daarom ben ik blij dat we het afgelopen jaar op een aantal grote projecten vooruitgang hebben geboekt. De Pas Noord is een nieuw te bouwen woonwijk aan de zuidkant van Elst en is onderdeel van de toekomstige woonwijk De Pas. Er komen 120 tot 130 woningen en een bijzonder woongebouw met een maatschappelijke functie. In Zetten worden 80 woningen ontwikkeld in de tweede fase van Zetten op Zuid in verschillende woningtypen en prijsklassen. Als laatste noem ik plan Lingezicht in Elst, ten noorden van de  wijk Westeraam en ten zuiden van de Linge. Hier komen 395 woningen en appartementen  voor starters, doorstromers, gezinnen en senioren.

Bent u op zoek naar een (andere) woning? In de loop van januari komen alle bouwplannen in Overbetuwe met een kaart op onze website te staan. Neem daar vooral een kijkje. Via de ontwikkelaar van een bouwplan kunt u zich inschrijven om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Hartelijke groet,

  • Dimitri Horsthuis - Tangelder

    Dimitri Horsthuis – Tangelder

    Wethouder

    Driel

    Ruimtelijke ordening – economie – bouwen/wonen